Niet rechtstreekse toelating acupunctuuropleiding

1. Als de afdeling Onderwijs en Wetenschap (O&W) denkt dat uw kwalificaties voldoen aan het NVA Beroepsprofiel, behalve dat de acupunctuuropleiding niet aan een door de NVA erkende opleiding is gevolgd, zal zij met nader te noemen overwegingen aan het Kernbestuur advies uitbrengen over uw toelating tot het NVA-lidmaatschap, eventueel onder voorwaarde van nader te bepalen bijscholingstaken. Het Kernbestuur beslist dan of de toelatingsprocedure kan worden voortgezet.

2. O&W kan, na beoordeling van de leerplandocumentatie (inhoud en studiebelasting) van de gevolgde (niet erkende) acupunctuuropleiding, besluiten dat u voor het acupunctuurgedeelte van de opleiding een toets/-acupunctuurexamen moet doen aan een door de NVA erkende acupunctuuropleiding. Eventueel kunnen vrijstellingen worden verkregen.

3. Als 1 en 2 niet van toepassing zijn, zult u alsnog een volledige acupunctuurstudie aan een door de NVA erkende acupunctuuropleiding moeten volgen en met succes afronden om in aanmerking te komen voor het NVA-lidmaatschap.

Bovenstaande punten gelden ook als u een in het buitenland
behaald niet erkend acupunctuurdiploma hebt. Zie voorwaarden buitenlandse documenten.

Blog

 • Shareable_cover_longen

  Mediacampagne Lucht & Longen

  Het Longfonds brengt via De Telegraaf-bijlage Mijn Lichaam een special met deze titel, Lucht & Longen. De NVA sponsort de uitgave met een halve pagina over wat acupunctuur kan betekenen bij longproblemen.

  Lees meer
 • Foto_tan_orgineel

  Leonard Tan

  Ik was onvoldoende tevreden over mijn reguliere handelen als fysiotherapeut en wilde meer. Dat heb ik ruimschoots gekregen. De inspiratie is ...

  Lees meer
 • Acu_en_agp

  De pijnaanvallen kwamen door de medicatie heen

  Pijn is een klacht waarmee veel mensen te maken hebben. Heel vaak gaat het om chronische pijn. Dat is pijn die langer dan drie tot zes maanden aanhoudt.

  Lees meer
 • Long_7_-_being_different

  Gebroken reeks

  ofwel Long 7- Lie Que

  In deze serie beschrijft acupuncturist Frank Roosen de acupunctuurpunten vanuit hun filosofische achtergrond. Het resultaat is een prachtige verzameling teksten die veel inzicht geven in het groeiproces van de mens.

  Lees meer
 • Kies_uw_acupuncturist_3

  Welke acupuncturist kiest u?

  In een reeks bijdragen nodigt arts en acupuncturist Koos van Kooten u uit wat zelfonderzoek te doen voordat u uw acupuncturist kiest. Immers, een goede klik tussen behandelaar en patiënt kan van belang zijn voor het welslagen van de behandeling. Dit is deel drie van drie.

  Lees meer
 • Eindexamen

  Eindexamenstress

  Wilt u weten wat u kunt doen met acupressuur? Of hoe heilzaam voeding kan zijn? In deze serie geeft Sandra Mars tips uit de Traditionele Chinese
  Geneeskunde waarmee u alledaagse kleine klachten kunt verlichten.

  Lees meer
 • Chse5nhwwaaxxdi

  De overgang

  De overgang (menopauze) is de fase waarin een vrouw afscheid neemt van haar vruchtbare jaren. Haar rol in het leven verandert. Het is een natuurlijk proces. Door veranderingen in de hormoonhuishouding kunnen lichamelijke ...

  Lees meer

Blog