Omschrijving dekking

Verzekerden en hoedanigheid:

Verzekerd zijn alle werkzaamheden zoals beschreven in het beroepsprofiel van de NVA waaronder de kruiden, voedingssupplementen*, en alle overige werkzaamheden, die leden van de NVA binnen de 1e lijns gezondheidszorg verrichten,bijvoorbeeld als fysiotherapeut of arts, alsmede homeopathische werkzaamheden, inclusief de bedrijfsaansprakelijkheid.

* Importeren/ exporteren buiten Europa van de voedingssupplementen valt onder productaansprakelijkheid. Dit valt buiten deze verzekering.

Dekking:

 • Verzekerd bedrag €2.500.000 per schade met een maximum van €5.000.000 per jaar per lid
 • Personenschade: geen eigen risico
 • Zaakschade: eigen risico van €125,-
 • Stagiaires en assistente(s) zijn gratis meeverzekerd.
 • Personeel* kan worden meeverzekerd voor €15,- per personeelslid per jaar.
 • Contractstermijn 12 maanden doorlopend met stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden.
 • Bijzondere voorwaarden: er is alleen dekking voor in Nederland gevestigde leden.

Jaarpremie:

 • Premiebedrag € 60,-** bij een aantal deelnemers tussen de 350 en 500.
 • Premiebedrag € 50,-** bij een aantal deelnemers boven de 500.
 • Per meeverzekerd personeelslid € 15, extra.


Dekking inlooprisico*** voor leden die elders verzekerd waren:

 • Premiebedrag is eenmalig de jaarpremie.
 • Alleen voor leden die voorafgaand aan deze verzekering elders verzekerd waren.

Aanspraken en omstandigheden die zijn ontstaan in een periode van 5 jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van deze verzekering en in de verzekerde periode aan de VvAA worden gemeld, zijn standaard meeverzekerd. Er wordt geen dekking verleend voor aanspraken en omstandigheden die voor ingangsdatum van de verzekering aan de verzekerde bekend waren of hadden kunnen zijn.


Verzekeringsbewijs:

U ontvangt een certificaat op naam en lidnummer NVA. Dit certificaat geldt als verzekeringsbewijs.

Beëindiging deelname:

Uw deelname aan de collectieve verzekering eindigt:

 • Tegelijk met beëindiging van uw lidmaatschap.
 • Op schriftelijk verzoek, altijd per kalenderjaar.

* Met personeel wordt bedoeld: arts/fysiotherapeut of zorgverlener die aan de vereisten van de NVA voldoet. Gegevens verplicht in te vullen op het aanmeldingsformulier, anders geen dekking.

** alle bedragen zijn exclusief 21% assurantiebelasting.

***Inlooprisico: Schadegevallen die gemeld worden na vervaldatum vorige verzekering worden door de VvAA in behandeling genomen. Was in uw vorige verzekering het uitlooprisico meeverzekerd dan hoeft u geen inlooprisico mee te verzekeren.

Amersfoort, november 2012

Blog

 • Adobestock_62406830

  Ook in Amerika acupunctuurpatiënt dik tevreden

  Recent Amerikaans onderzoek onder 89.000 (!) acupunctuurpatiënten laat zien dat zij bovengemiddeld tevreden zijn over zowel de behandeling als de acupuncturist. Net als in Nederland, zo blijkt.

  Lees meer
 • Foto_tan_orgineel

  Leonard Tan

  Ik was onvoldoende tevreden over mijn reguliere handelen als fysiotherapeut en wilde meer. Dat heb ik ruimschoots gekregen. De inspiratie is ...

  Lees meer
 • Acu_en_agp

  De pijnaanvallen kwamen door de medicatie heen

  Pijn is een klacht waarmee veel mensen te maken hebben. Heel vaak gaat het om chronische pijn. Dat is pijn die langer dan drie tot zes maanden aanhoudt.

  Lees meer
 • Long_7_-_being_different

  Gebroken reeks

  ofwel Long 7- Lie Que

  In deze serie beschrijft acupuncturist Frank Roosen de acupunctuurpunten vanuit hun filosofische achtergrond. Het resultaat is een prachtige verzameling teksten die veel inzicht geven in het groeiproces van de mens.

  Lees meer
 • Kies_uw_acupuncturist_3

  Welke acupuncturist kiest u?

  In een reeks bijdragen nodigt arts en acupuncturist Koos van Kooten u uit wat zelfonderzoek te doen voordat u uw acupuncturist kiest. Immers, een goede klik tussen behandelaar en patiënt kan van belang zijn voor het welslagen van de behandeling. Dit is deel drie van drie.

  Lees meer
 • Blog_detox

  Vasten volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde

  Moderne detox-kuren zijn vooral gericht op ontgiften.Heel belangrijk natuurlijk. Maar het opbouwen van energie is net zo belangrijk!

  Lees meer
 • Chse5nhwwaaxxdi

  De overgang

  De overgang (menopauze) is de fase waarin een vrouw afscheid neemt van haar vruchtbare jaren. Haar rol in het leven verandert. Het is een natuurlijk proces. Door veranderingen in de hormoonhuishouding kunnen lichamelijke ...

  Lees meer

Blog