Sprekers

Prof.Dr.med. Gustav Dobos
is directeur van de kliniek van Complementaire en Integratieve Geneeskunde in de Central Clinic-Essen in Duitsland, met 57 bedden en een centrum om patiënten van buitenaf te behandelen met Traditionele Europese en Oosterse methodes in combinatie met een conventionele medische diagnose en behandeling
Dobos is tevens professor van de Leerstoel Complementary and Integrative Medicine van de Universiteit van Duisburg-Essen.

Hij zal spreken over het combineren van Chinese (TCM) en westerse geneeskunde in Integratieve Oncologie (IO). Het bestrijden van bijwerkingen is een belangrijk onderwerp. Met name acupunctuur heeft bewezen een veilige en effectieve methode te zijn tegen typische klachten, die samenhangen met conventionele therapie. Ook kruiden, Qi Gong en Tai Ji Quan komen aan bod als zinvolle interventies. Prof. Dobos zal bepaalde fundamentele studieresultaten bespreken uit het concept van IO met TCM, die van belang zijn om succesvol en veilig met patiënten te kunnen werken.

Dr. Mecheline van der Linden
studeerde klinisch psychologie en promoveerde op psychotherapeutische behandelingen. Zij werkt als klinisch psycholoog in het VU Medisch Centrum in de patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De laatste 10 jaar draagt zij bij aan het gebied van psycho-oncologie, ook in haar rol als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). Tevens is zij voorzitter van de ‘Stichting Verdriet door je hoofd’, de vereniging voor kinderen met een ouder met kanker.

In de presentatie wordt geschetst welke domeinen van kwaliteit van leven van de patiënt met kanker aangedaan kunnen worden en welke behandelingen de klinisch psycholoog kan aanbieden. Ook als de patiënt niet meer kan genezen zijn psychologische interventies beschikbaar. Ook doen patiënten zelf veel aan zelfmanagement van hun ziekte. Hierbij kan het van belang zijn, indien gewenst, om de acties van de patiënt of diens naasten binnen en buiten het reguliere circuit te begeleiden. Hierbij zal casuïstiek aan de orde komen waarbij de motivatie van patiënten voor acupunctuur behandeling besproken wordt en weergave van ervaren resultaten.

Prof. Dr. Li Jie
is opgeleid aan Beijing Medical University China en promoveerde aan de Universiteit van Nijmegen. Hij is medeoprichter van Academie Qing-Bai en van TCM Classics Research Institute.
Vanuit dit laatste instituut brengt hij klassieke TCM teksten onder de aandacht van TCM beoefenaren, om in de huidige praktijk toe te passen.
Hij is verbonden aan Shan Dong TCM University in China en betrokken bij het International TCM Master training program, waarbinnen hij de Shang Han Lun en de Jin Gui Yao Lue in Nederland onderwezen heeft. Hij praktiseert al meer dan 20 jaar in Nederland, geeft al ruim 10 jaar les en spreekt op nationale en internationale congressen.

Li Jie belicht in zijn lezing de pathologische mechanismen van kanker in TCM, de preventie van kanker en het behoud van de kwaliteit van leven met TCM. In het westen bestaat de behandeling van kanker uit operaties, chemotherapie en bestraling. De bijwerkingen en gevolgen hiervan blijven meest onbehandeld.
Vandaar dat het uiterst belangrijk is de strategieën bij het inzetten van complementaire TCM-behandelingen bij operaties, chemotherapie en bestraling in geval van kanker helder te hebben.
Hij bespreekt acupunctuur en kruidenformules en de klinische toepassing ervan, alsmede een aantal casestudies.

Dr. Yair Maimon
is afgestudeerd aan TCM opleidingen in Europa, de USA en China. Postgraduate specialisaties in pediatrie, gynaecologie en oncologie. Yair Maimon is hoofd van het Israëlisch centrum voor onderzoek naar Complementaire geneeskunde (NPO) en van het integratieve kanker research – Tal centrum in het Sheba Hospital, waar hij betrokken is bij preklinisch oncologisch en immunologisch TCM-onderzoek.
Hij heeft medische psychologie gedoceerd aan de Universiteit van Tel Aviv, geeft lezingen over de hele wereld en is zeer toegewijd in het behandelen van patiënten.

In zijn lezing: ‘ "From Bed-side to Bench”: Chinese herbal formula (LCS101) for the reduction of hematological side effects of chemotherapy’ zal hij een toelichting geven op de moeilijkheden en uitdagingen die optreden bij onderzoek naar het effect van TCM kruidenformules bij borstkankerpatiënten die met chemotherapie werden behandeld. Het samenbrengen van de klinische situatie (the bed-side) en de wetenschappelijke onderbouwing in een preklinische laboratoriumsetting (the bench) kan de brug vormen tussen TCM en oncologie, in het belang van de patiënt.
Waar de westerse geneeskunde vaak begint ’at the bench’ biedt TCM de gelegenheid te leren van duizenden jaren ervaring ‘at the bed-side’.

Drs. Karlien Bongers
studeerde geneeskunde in Maastricht en deed vervolgens specialisaties Tropengeneeskunde en Heelkunde. Sinds 1999 werkzaam als algemeen chirurg met als aandachtsgebieden mammachirurgie, oncologische chirurgie en chirurgie bij kinderen.
Sinds 2006 is ze actief betrokken bij het ontwikkelen en uitdragen van de zorgvisie Integrative Medicine (IM), die uitgaat van gezondheid, mogelijkheden en welbevinden.
Ze is mede-oprichtster van het Nationaal Kennis- en Informatie centrum Integrative Medicine (NIKIM). Ze schrijft artikelen en columns en is (internationaal) spreekster en trainer over toepassing van IM.
In Adviespraktijk Borstkanker maakt Karlien Bongers zowel gebruik van haar kennis en ervaring met de reguliere gezondheidszorg als ook haar kennis van en ervaring met evidence based complementaire technieken.
Ze is mede-oprichtster van de vrijwilligersorganisatie “Medical Checks for Children”, die medische missies ten behoeve van kinderen in de Derde Wereld vormgeeft en uitvoert. Ze nam deel aan diverse missies en is trainer en coach van MCC teamleden en missieleiders.

Tijdens het NVA Jubileumcongres zal zij een bijdrage leveren vanuit haar expertise als (mamma)chirurg en IM specialist. Een en ander komt ook aan bod in het boek “Integrative Medicine, zorg voor gezondheid en geluk” dat zij samen met Astrid van Koppen schreef. Eén op de drie Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met kanker. Mensen met de diagnose kanker hoeven zich niet ziek te voelen, terwijl zij die na vijf jaar ‘genezen’ worden verklaard nog iedere dag last kunnen hebben van de fysieke en psychische gevolgen van het hebben (gehad) van kanker. Gezondheid is iets anders dan de afwezigheid van ziekte. Gezondheid is de mate waarin mensen in staat zijn om naar eigen vermogen optimaal te functioneren. De reguliere zorg is vooral gericht op het bestrijden van ziekte: de kanker staat centraal in de behandeling. Integrative Medicine (IM) is gericht op het bevorderen van gezondheid en stelt de zorgvrager als mens centraal. Er is aandacht voor de fysieke toestand van de zorgvrager, maar ook voor de emotionele, mentale en spirituele gesteldheid. IM gaat uit van de wisselwerking tussen lichaam en geest en zet alles in dat effectief is gebleken voor de gezondheid. Dus ook leefstijlinterventies en evidence based CAM. Hierdoor heeft IM, juist nu de overlevingskans van kankerpatiënten is gestegen, meerwaarde voor de oncologische praktijk.

Prof. Dr. Jan Baak
is sinds 1985 hoogleraar pathologie aan de VU, Amsterdam, sinds 1984 aan de University of Siena, Italië en sinds 2004 aan de universiteit in Bergen, Noorwegen.
Hij doceerde tevens aan Harvard Medical School in Boston, USA en sinds 2010 aan de Fudan university Shanghai Cancer Centre, China. Hij kwam in 2008 in contact met TCM. De therapeutische effecten overtuigden hem van de potentie van TCM en hij ging acupunctuur en basic TCM studeren. Sindsdien praktiseert hij acupunctuur en doet wetenschappelijk onderzoek naar TCM, naast zijn voltijds werk als patholoog.

Jan Baak is klinisch patholoog met als wetenschappelijke hoofddoelen: 1. Kanker en de voorstadia van kanker (pre-kanker) beter te begrijpen en te helpen elimineren; 2. Het lijden t.g.v. kanker en de voorstadia te verminderen. Hij is van mening dat kanker en de voorstadia potentieel reversibele processen zijn en dus kunnen verdwijnen, mits het goede evenwicht wordt gevonden.
Hij woont in Noorwegen en is werkzaam bij het Department of Pathology, Stavanger University Hospital in Stavanger, en aan het Gade Institute, University of Bergen. Hij heeft daar onderzoek gedaan naar de invloed van TCM kruidenbehandeling op de prognose van patiënten met gevorderd colon- en longcarcinoom, behandeld met conventionele kankertherapie. Uit zijn onderzoeken is gebleken dat TCM de cytotoxische bijwerkingen van reguliere behandeling kan reduceren en sterk de levenskwaliteit doet vergroten. De therapeutische mechanismen van TCM bij uitgezaaide kanker worden belicht tegen een hypothetisch dualistisch model van tumor progressie en regressie. Het model bestaat uit antiproliferatie en immuunstimulatie.

Blog

 • Shareable_cover_longen

  Mediacampagne Lucht & Longen

  Het Longfonds brengt via De Telegraaf-bijlage Mijn Lichaam een special met deze titel, Lucht & Longen. De NVA sponsort de uitgave met een halve pagina over wat acupunctuur kan betekenen bij longproblemen.

  Lees meer
 • Foto_tan_orgineel

  Leonard Tan

  Ik was onvoldoende tevreden over mijn reguliere handelen als fysiotherapeut en wilde meer. Dat heb ik ruimschoots gekregen. De inspiratie is ...

  Lees meer
 • Acu_en_agp

  De pijnaanvallen kwamen door de medicatie heen

  Pijn is een klacht waarmee veel mensen te maken hebben. Heel vaak gaat het om chronische pijn. Dat is pijn die langer dan drie tot zes maanden aanhoudt.

  Lees meer
 • Long_7_-_being_different

  Gebroken reeks

  ofwel Long 7- Lie Que

  In deze serie beschrijft acupuncturist Frank Roosen de acupunctuurpunten vanuit hun filosofische achtergrond. Het resultaat is een prachtige verzameling teksten die veel inzicht geven in het groeiproces van de mens.

  Lees meer
 • Kies_uw_acupuncturist_3

  Welke acupuncturist kiest u?

  In een reeks bijdragen nodigt arts en acupuncturist Koos van Kooten u uit wat zelfonderzoek te doen voordat u uw acupuncturist kiest. Immers, een goede klik tussen behandelaar en patiënt kan van belang zijn voor het welslagen van de behandeling. Dit is deel drie van drie.

  Lees meer
 • 2014-08-08_zomer_deel_3

  Ik ga op reis en neem mee … de TCG (3)

  Wilt u weten wat u kunt doen met acupressuur? Of hoe heilzaam voeding kan zijn? In deze serie geeft Sandra Mars tips uit de Traditionele Chinese Geneeskunde waarmee u alledaagse kleine klachten kunt verlichten.

  Lees meer
 • Sport_en_blessures-folder_web

  Sport en blessures

  Sporten is gezond voor lichaam en geest. Dat weten we inmiddels allemaal. Maar als we te veel of te zwaar trainen, kan het onze gezondheid schaden.

  Lees meer

Blog