Informatie voor Den Haag

Amersfoort, 28/01/2020

Geachte minister, beleids- of RIVM-medewerker, volksvertegenwoordiger,

Graag informeren we u over de zorgvuldigheid waarmee onze acupuncturisten  medische zorg verlenen ten tijde van de COVID-19 pandemie, op basis van het NVA Protocol Acupunctuurzorg.

Bovendien maken we u graag attent op de argumenten die wij op 15 december en 15 januari jl. per brief o.a. aan minister De Jonge en VWS stuurden, argumenten om als acupuncturist zorg te mogen blijven verlenen.

Tenslotte vindt u hieronder twee peilingen onder patiënten, die inzage geven in wat het voor hen betekent dat hun acupunctuurbehandelingen nu geen doorgang vinden. Een peiling werd in de eerste lockdown gedaan in Israël, vorige week vond een peiling plaats onder ruim 1200 patiënten in Nederland. Deze vindt u onderaan.

Naar deze documenten verwijzen wij in de brief die u op 28 januari van ons heeft ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

Harm J. Elsinga,
voorzitter