Aandacht voor de hele mens

Meer dan symptoombestrijding 
Pijn is van oudsher de bekendste indicatie van acupunctuur. Kijken we naar de modellen die het fenomeen pijn proberen te verklaren, dan zien we dat acupunctuur een rol kan spelen in bijna al deze verklaringsmodellen. Dit illustreert waarom acupunctuur pijnstillend of verdovend werkt bij acute pijn zoals bv. een acute whiplash, kleine operaties of postoperatieve pijn. Pijn vermindert in chronische pijnvormen zoals chronische lage rugpijn of migraine[5]. Maar ook kan ondersteunen in complexere pijn zoals fibromyalgie. Acupunctuur blijkt een slimme combinatie te zijn van deze inzichten gebaseerd op een oorspronkelijk, holistisch mensbeeld, waar vitaliteit en energie (Qi) centraal staan. Voor gezondheid en een lang leven wordt de triade voldoende beweging, voldoende ontspanning en uitgebalanceerde voeding voorgeschreven. 

Belangrijk te vermelden is dat gezonde voeding staat voor zowel lichamelijke, geestelijke als spirituele voeding. Pijn kan ontstaan als de balans in dit evenwicht geschaad is. Ook in het Westen na decennia onderzoek gelden te weinig beweging, stress en slechte voeding als risicofactoren van vele ziektebeelden. Tel hierbij op dat het werken aan negatieve gedachten en vermoeidheid voorspellende factoren zijn voor een geslaagde therapie bij chronische pijnvormen [8-9-10-11].

Een acupuncturist zal dus in zijn behandeling,naast de bovengenoemde westerse inzichten t.a.v. pijn, vooral aandacht besteden aan de wortel van de pijn gezien vanuit het traditionele model. Hoe functioneert de patiënt, hoe staat hij of zij in het leven? Hoe vitaal is zijn energie?

In de gezondheidszorg wordt gepleit voor een multidisciplinaire benadering bij chronische pijn. Is acupunctuur het ontbrekende puzzelstukje?

Referenties

5. Vickers A et al. Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis. Arch Intern Med. Oct 22, 2012; 172(19): 1444–1453.

8. Voorn v E, Kuurtsra G. Behandeling chronische pijn. Fysiopraxis. 23 Iss 8. Oktober 2014.11(Rooij A. Multidisciplinary rehabilitation treatment in chronic widespread pain: prediction and mechanisms of treatment outcome.)

9
. McPherson et al. Practitioner perspectives on strategies to promote longer-term benefits of acupuncture or counselling for depression: a qualitative study. Plosone 2014. Sep 8;9(9):e104077. doi: 10.1371/journal.pone.0104077. eCollection 2014

10
. Hopton et al. Acupuncture, counseling or usual care for depression and comorbid pain: secondary analysis of a randomised controlled trial. BMJ open 2014 May 2;4(5):e004964. doi: 10.1136/bmjopen-2014-004964

11
. McPherson et al. Acupuncture and counseling for depression in primary care: a randomized controlled trial. PLoS Med. 2013;10(9):e1001518. doi:
10.1371/journal.pmed.1001518. Epub 2013 Sep 24.