Aanmelden

Het aanmeldingsformulier dient ter beoordeling of u in aanmerking komt voor het lidmaatschap. Heeft u de checklist doorgenomen en u denkt te voldoen aan de voorwaarden voor het NVA lidmaatschap dan vragen wij u het aanmeldingsformulier in te vullen en te sturen naar het secretariaat. Er wordt gevraagd naar gegevens over uw vooropleiding, uw acupunctuuropleiding en over uw eventuele stage en/of werkervaring en gevolgde nascholingen.

De aanvraagformulieren worden in volgorde van binnenkomst verwerkt door het secretariaat. U ontvangt van het secretariaat een ontvangstbevestiging. Uw stukken worden door het secretariaat in behandeling gegeven bij de afdeling Onderwijs en Wetenschap (O&W). Deze afdeling beoordeelt de aanvragen.

Publicatie op ledenportaal gedurende een maand
Zodra uw aanmelding door afd. O&W is goedgekeurd publiceert het secretariaat uw naam en adres op het NVA-ledenportaal. Conform het Huishoudelijk Reglement kunnen leden van de NVA gedurende een maand na de publicatiedatum bezwaar aantekenen tegen toetreding van een nieuw lid, hetgeen overigens in het verleden nog niet is voorgekomen. Bij uitblijven van bezwaar kan uw lidmaatschap ingaan per de eerste van de volgende maand.