Aanmelden

Het aanmeldingsformulier dient ter beoordeling of u qua opleiding in aanmerking komt voor het lidmaatschap. Vul het formulier volledig in en voeg gevraagde bewijsstukken bij. Mocht er informatie of bewijsmateriaal ontbreken dan sturen wij u eenmaal een verzoek om deze alsnog in te sturen.

De aanvraagformulieren worden in volgorde van binnenkomst verwerkt door het
secretariaat. U ontvangt van het secretariaat een ontvangstbevestiging.

De stukken worden door het secretariaat in behandeling gegeven bij de afdeling Onderwijs en Wetenschap (O&W). Deze afdeling beoordeelt de aanvragen. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd en u voert nog geen praktijk dan kunt u door naar de volgende stap van de aanmeldingsprocedure. U ontvangt dan het vervolg aanmeldingsformulier en formulier praktijkvoering ter invulling.

Indien u overstapt van een andere vereniging zal eerst afdeling Gedrag en Welzijn (G&W) beoordelen of uw praktijkvoering in overeenstemming is met de reglementen van de NVA, alvorens u verder kunt met de aanmeldingsprocedure.

Voor aanmelding Praktiserend lidmaatschap kunt u onderstaand formulier downloaden op uw computer. Vul de vragen in  en print dan het formulier uit ter ondertekening. 

Voor het aanmelden van het Aspirant lidmaatschap (voor de acupunctuurstudent) of voor het Buitengewoon lidmaatschap (niet-praktiserend) kunt u onderstaand formulier downloaden op uw computer. Vul de vragen in en print dan het formulier uit ter ondertekening.