Aanmelden

Het aanmeldingsformulier dient ter beoordeling of u qua opleiding in aanmerking komt voor het lidmaatschap. Vul het formulier volledig in en voeg gevraagde bewijsstukken bij. Mocht er informatie of bewijsmateriaal ontbreken dan sturen wij u eenmaal een verzoek om deze alsnog in te sturen.

De aanvraagformulieren worden in volgorde van binnenkomst verwerkt door het
secretariaat. U ontvangt van het secretariaat een ontvangstbevestiging.

De stukken worden door het secretariaat in behandeling gegeven bij de afdeling Onderwijs en Wetenschap (O&W). Deze afdeling beoordeelt de aanvragen. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd en u voert nog geen praktijk dan kunt u door naar de volgende stap van de aanmeldingsprocedure. U ontvangt dan het vervolg aanmeldingsformulier en formulier praktijkvoering ter invulling.

Indien u overstapt van een andere vereniging zal eerst afdeling Gedrag en Welzijn (G&W) beoordelen of uw praktijkvoering in overeenstemming is met de reglementen van de NVA, alvorens u verder kunt met de aanmeldingsprocedure.

Voor aanmelding Praktiserend lidmaatschap of voor het Buitengewoon lidmaatschap (niet-praktiserend) kunt u onderstaand formulier downloaden op uw computer. Vul de vragen in  en print dan het formulier uit ter ondertekening. 

Het aanmeldingsformulier en bijlagen per voorkeur digitaal retourneren aan: nva@acupunctuur.nl

Heeft u grote/ veel bestanden en het lukt niet om alles tegelijk te versturen per mail maak dan gebruik van verzending via We transfer: U kunt gratis gebruik maken van We Transfer tot 2 GB per keer. 

Op deze manier kunt u alle documenten tegelijk versturen. U mag uw aanmelding ook per post sturen aan: Secretariaat NVA, van Persijnstraat 17, 3811 LS Amersfoort

Voor het aanmelden van het Aspirant lidmaatschap (voor de acupunctuurstudent)  kunt u onderstaand formulier downloaden op uw computer. Vul de vragen in en print dan het formulier uit ter ondertekening.