Acupuncturist succesvol in aanpak

19/12/2016 geplaatst in de Media

Amerikaanse survey: Acupuncturist succesvol in aanpak primaire klacht bij 85% van ondervraagden.
Een Amerikaans tevredenheidsonderzoek* onder maar liefst 89.000 acupunctuurpatiënten die werden behandeld in 2014 en 2015, laat zien datzij een bovengemiddelde mate van tevredenheid hebben. Niet alleen zijn zij opvallend tevreden over de acupunctuurbehandeling maar ook over de acupuncturist. De resultaten van het onderzoek zijn begin december gepresen-teerd door de American Specialty Health Incorporated (ASH).

De deelnemers aan het onderzoek is gevraagd met behulp van een vragenlijst de algehele kwaliteit van de behandelend acupuncturist te waarderen op een schaal van 0-10.Bij 80% (2014) tot 87% (2015) van de ondervraagden scoorde de acupuncturist tussen de 9 en 10. Vergeleken metde scores bij andere zorgverle-ners is dit hoog; daar werd bij 76% (2014) tot 80% (2015) tussen de 9 en 10 gehaald. In de vragenlijst werden ook eventuele bijwerkingen van de acupunctuurbehandeling bijgehouden. Slechts 13 keer werd een ‘niet ernstige’ bijwerking genoteerd. Dat is 0,014 %.

Bijzonder is ook dat 85-93% van de ondervraagden aangaf dat hun acupuncturist succesvol was in het verhelpen van hun gezondheidsklachten. Veel van deze patiënten kampten met hardnekkige chronische klachten. Een dergelijke mate van tevredenheid is opmerkelijk voor deze groep. 90% van de ondervraagden zou acupunctuur als behandeloptie aanbevelen bij familie en vrienden.Mooi nieuws dus! En nog mooier is dat deze resultaten overeenkomen met de resultaten van twee Nederlandse patiëntenonderzoeken naar de tevredenheid over acupunctuur. Deze onderzoeken zijn vorig jaar uitgevoerd door respectievelijk de NVA** en de NPVA*** (Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur). In de drie onderzoeken zien we gelijke resultaten.

Samengevat zijn dat de volgende:
Patiënten scoren 8 of hoger op tevredenheid acupunctuurbehandeling.
Acupunctuur geeft nauwelijks of geen bijwerkingen.
Een opvallend hoog percentage van de ondervraagdenmeldt verbetering van klachten:- National health Survey (Amerika)*: 85-93% geven aan dat benadeling succesvol was voor de klacht gerelateerd aan de hulpvraag.- Enquete NVA**: 80% van de ondervraagden geeft aan veel of redelijke verbetering van de klachten te ervaren.- Enquete NPVA***: 75,5% van de ondervraagden ondervonden verbetering of volledig herstel van klachten
De meeste patiënten zich laten behandelen voor pijnklachten.