Acupunctuur, net dat beetje extra!

In een multidisciplinaire aanpak, die meestal gebaseerd is op het biopsychosociale pijnmodel, kan acupunctuur net dat beetje extra bieden waar de pijnpatiënt baat bij heeft. Daar waar verandering op het niveau van pijngedrag de rode draad vormt in dit model, biedt de traditionele chinese geneeskunde eerder een betekenisgevend kader. Dit geeft de pijnpatiënt een handvat om een gedragsverandering op langere termijn teweeg te brengen [9-10]. Dat deze totaalbenadering werkt, is logisch gezien bovengenoemde voorspellende factoren voor een succesvolle therapie [8]. Een studie van Hopton laat zien dat patiënten met een gecombineerde diagnose van depressie en pijn de meeste verbetering rapporteren bij acupunctuurbehandelingen. Dit in vergelijk met counseling of conventionele behandeling[10]. De twee modellen(biopsychosociaal en TCG)sluiten goed op elkaar aan en geven op een eigen manier invulling aan het meerdimensionale karakter [7] van pijn.

Referenties

7. 4th Int. Multidisciplinary paincongress. Eindhoven. Okt.2014

8
. Voorn v E, Kuurtsra G. Behandeling chronische pijn. Fysiopraxis. 23 Iss 8. Oktober 2014.11(Rooij A. Multidisciplinary rehabilitation treatment in chronic widespread pain: prediction and mechanisms of treatment outcome.)

9
. McPherson et al. Practitioner perspectives on strategies to promote longer-term benefits of acupuncture or counselling fordepression: a qualitative study. Plosone 2014. Sep 8;9(9):e104077. doi: 10.1371/journal.pone.0104077. eCollection 2014

10
. Hopton et al. Acupuncture, counseling or usual care for depression and comorbid pain: secondary analysis of a randomised controlled trial. BMJ open 2014 May 2;4(5):e004964. doi: 10.1136/bmjopen-2014-004964