AMO toets

De Toets Algemene Medische Opleiding (AMO), in de modulen anatomie, pathologie en fysiologie, is ingesteld door de NVA voor toelating tot het NVA-lidmaatschap. Deze toets wordt twee keer per jaar door de NVA georganiseerd en afgenomen door twee leden van afdeling Onderwijs en Wetenschap, en bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Een eventuele herkansing na het niet behalen van de toets wordt door de afdeling O&W op individuele gronden beoordeeld.

Aan de AMO-toets zijn kosten verbonden. Voor 2021 is dit € 181,50,-. 

Voor meer informatie over competenties waarover de acupuncturist in de praktijk moet beschikken kunt u het Beroepsopleidingsprofiel met bijlagen bekijken.