♣Aspirant lidmaatschap

Het aspirant lidmaatschap is bedoeld voor mensen die studeren aan een van de door de NVA erkende acupunctuuropleidingen. Het kan zijn dat men al voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld aan de vooropleiding of dat de westers medische basisopleiding (MBK) nog gevolgd moet worden.

Onder 'Toelatingsvoorwaarden' kunt u stap voor stap ontdekken of u voldoet aan de voorwaarden.

Na het succesvol afronden van de acupunctuurstudie en/of de westers medische opleiding wordt op uw verzoek het aspirant lidmaatschap overgeschreven naar het praktiserend lidmaatschap. Ook kan het  aspirant lidmaatschap tijdelijk worden overgeschreven naar het buitengewoon lidmaatschap indien er door omstandigheden nog geen praktijk wordt gestart.

Waarom al lid worden terwijl u nog studeert?
Het grote voordeel van een aspirant lidmaatschap is dat het, na het behalen van uw diploma, heel snel kan worden omgezet in een praktiserend lidmaatschap. Na uw afstuderen bent u de eerste dag van de volgende maand al praktiserend lid. Dat betekent dat uw behandelingen direct in aanmerking komen voor een vergoeding door zorgverzekeraars, en niet pas na een aanmeldingsprocedure van (mogelijk) enkele maanden.

Daarnaast raakt u tijdens uw studie al geïnformeerd over praktische zaken doordat u alle ledeninformatie ontvangt.

Als aspirant lid hebt u recht op het volgende:

  • het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering maar u heeft geen stemrecht
  • het verenigingsblad Huang Ti. Deze ontvangt u vier keer per jaar 
  • de Startersgids, voor het (her) opstarten van de praktijk
  • het beroepsprofiel NVA-acupuncturisten
  • toegang tot het ledengedeelte van de NVA-website