Aspirant lidmaatschap voor studenten

Studeert u aan een door de NVA erkende acupunctuuropleiding? Dan is het heel zinvol aspirant lid te worden! Ook als u al een acupunctuurdiploma heeft, maar nog studeert voor uw westers medische opleiding kunt u zich aanmelden.

Na het succesvol afronden van de acupunctuurstudie en/of de westers medische opleiding wordt op uw verzoek het aspirant lidmaatschap overgeschreven naar het praktiserend lidmaatschap.

Als u bent afgestudeerd maar nog geen praktijk start, wordt uw lidmaatschap overgeschreven naar het buitengewoon lidmaatschap.

Voordelen aspirant lidmaatschap
Het grote voordeel van een aspirant lidmaatschap is dat het, na het behalen van uw diploma, heel snel kan worden omgezet in een praktiserend lidmaatschap. Na uw afstuderen bent u de eerste dag van de volgende maand al praktiserend lid. Dat betekent dat uw behandelingen direct in aanmerking komen voor een vergoeding door zorgverzekeraars, en niet pas na een aanmeldingsprocedure van (mogelijk) enkele maanden.

Daarnaast raakt u tijdens uw studie al geïnformeerd over praktische zaken doordat u alle ledeninformatie ontvangt.

Als aspirant lid hebt u recht op het volgende:

  • het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering maar u heeft geen stemrecht
  • het verenigingsblad Huang Ti. Deze ontvangt u vier keer per jaar 
  • de Startersgids, voor het (her) opstarten van de praktijk
  • het beroepsprofiel NVA-acupuncturisten
  • toegang tot het ledengedeelte van de NVA-website