Bijscholingsaanbod t.b.v. toelating NVA

Om toegelaten te kunnen worden met een diploma MBK van 40+ ECTS dient u in de eerste drie jaar van het lidmaatschap een bijscholingsprogramma te volgen om te voldoen aan de NVA-eisen m.b.t. de medische vooropleiding. Dit is naast de verplichte vakinhoudelijke nascholing die voor alle praktiserende leden geldt.

Vooralsnog wordt het bijscholingsprogramma alleen aangeboden bij Academie Qing-Bai en TCMA. Op hun websites kunt u hun aanbod WM-B en WM-C dagen vinden op speciale pagina’s.

- Bij Qing-Bai staat het onder opplus programma. 
- Bij de TCMA staat het aanbod onder Collega’s, opgelet!!

Binnenkort vindt u in deze rubriek ook het meest recente bijscholingsaanbod van hiervoor genoemde opleidingen t.b.v. toelating lidmaatschap. Tijdelijk hebben wij het aanbod, zoals wij hebben ontvangen, in een pdf verzameld.

Wij adviseren u dringend om u per omgaande op te geven voor het bijscholings-programma, indien dit voor u van toepassing is. Op deze manier voorkomt u dat u op een later tijdstip in tijdnood komt of dat de bijscholing waarvoor u zich wilt opgeven vol zit.