Collectieve BAV via VvAA

Conform het Huishoudelijk Reglement (hfdst. II, art. 3.g.) bent u als praktiserend NVA-lid verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, waarmee u zich verzekert tegen de gevolgen van het maken van medische fouten of van een ongelukje in de praktijk met wat materiële schade tot gevolg.

De NVA heeft een aantrekkelijke collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijk-heidsverzekering bij de VvAA, waarbij praktiserende leden zich kunnen aansluiten. Bent u al individueel verzekerd bij de VvAA, dan kunt u eventueel overstappen naar het collectief. Het aanmeldingsformulier ontvangt u bij de vervolgstap van de aanmeldingsprocedure.

Jaarpremie 2023:

  • Premie: € 89,38
  • Inlooprisico: € 89,38 (eenmalig)
  • Meeverzekerd personeel € 22,38 p.p.
    Deze bedragen zijn inclusief 21% assurantiebelasting. De premie wordt jaarlijks  geïndexeerd.

Verzekeringsbewijs:
U ontvangt een certificaat op naam en lidnummer NVA. Dit certificaat geldt als verzekeringsbewijs. De dekking en verzekerde werkzaamheden vindt u onderaan deze pagina.

Niet collectief:
Wilt u zich liever elders verzekeren of heeft u al een beroepsaansprakelijk-heidsverzekering, dan dient de NVA reglementair in bezit te zijn van een kopie van uw polis, waarop uw persoonsnaam en het verzekerde beroep vermeld staan. Het secretariaat zal om een kopie vragen bij de vervolgstap van de aanmeldings-procedure. De kopie wordt aan uw lidmaatschapsdossier toegevoegd; uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Rechtsbijstandsverzekering
Of u een zakelijke rechtsbijstandsverzekering nodig heeft hangt van een aantal zaken af. Lees via onderstaande link meer.