Collectieve Rechtsbijstandsverzekering

Per 1 december 2019 hebben wij – via onze contractbeheerder Verkennis assurantie- & pensioenadvies – de onderhandeling afgerond met ARAG om een collectiviteit in te richten voor Rechtsbijstandverzekeringen, exclusief voor NVA leden.  Een Rechtsbijstandsverzekering is niet verplicht gesteld door de NVA.

Om het voor de ARAG aantrekkelijk te maken, dient er op termijn een minimale deelname te zijn onder onze leden. Wij verzoeken u derhalve vriendelijk om dit voorstel nader te bestuderen en eventueel te vergelijken met uw huidige polis; mocht u al bij de ARAG verzekerd zijn, zal deze korting ook voor u van toepassing worden.

De daadwerkelijke korting op het standaardtarief, bedraagt 30% voor zowel het zakelijke- als de optionele particuliere dekking. Onderstaand treft u de verwachte premiestelling voor 2020 aan. De bedragen zijn inclusief assurantiebelasting en exclusief éénmalige poliskosten van € 9,98. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Hieronder treft u nadere informatie aan in de brochure ProRechtCombinatie (Para)medici.

Wij verzoeken u vriendelijk contact op te nemen met Verkennis indien u aan deze collectiviteit wenst deel te nemen via deze link. De contractbeheerder, neemt dan contact met u op voor de verdere afstemming van een passende offerte. 
Op de website van Verkennis vindt u vanaf volgende week alle informatie over deze collectieve verzekering.
U kunt uiteraard ook informatie verkrijgen via Verkennis, tel.: 070 - 3 654 652.
Indien zich problemen voordoen met in contact komen met Verkennis dan horen wij dat graag.