De vijf afdelingen

De NVA heeft een horizontale organisatiestructuur waarin de ledenvergadering het laatste woord heeft. Het bestuur wordt gekozen door de leden en is verantwoording schuldig aan de ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit vijf afdelingen en wordt ondersteund door het secretariaat, dat het hart van de vereniging vormt. Het secretariaat heeft vijf medewerkers.
Door deze organisatiestructuur en de manier van werken zijn de activiteiten en dagelijkse verantwoordelijkheden goed gedelegeerd.

De vijf afdelingen zijn:

Kernbestuur 
Gedrag & Welzijn
Onderwijs & Wetenschap
Nascholing
Communicatie en Redactie

Het Kernbestuur wordt op dit moment bezet door vier bestuursleden met als voorzitter Harm Elsinga, tevens voorzitter van de NVA.
Het KB houdt zich bezig met:

 • het vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten 
 • het beheer van het verenigingssecretariaat
 • de zorg voor een goede communicatie tussen de verschillende geledingen
  van de vereniging
 • het coördineren en onderhouden van nationale en internationale betrekkingen

De afdeling Gedrag & Welzijn wordt aangevoerd door voorzitter, tevens bestuurslid, Wilma van Maarschalkerweerd en houdt zich bezig met:

 • statuten, reglementen en richtlijnen
 • conflicten en klachten
 • informatieverstrekking aan leden inzake praktijkvoering

De afdeling Onderwijs & Wetenschap wordt aangevoerd door voorzitter, tevens bestuurslid, Joop van de Pol en houdt zich bezig met:

 • het vaststellen van de vooropleidingseisen lidmaatschap
 • het uitvoeren van het toelatingsbeleid voor leden
 • visiteren van de erkende acupunctuuropleidingen

De afdeling Nascholing wordt aangevoerd door voorzitter, tevens bestuurslid, Koos van Kooten en houdt zich bezig met:

 • toezicht op verplichte nascholing voor NVA-leden
 • accreditatie cursusaanbod van onderwijsinstellingen

De afdeling Communicatie en Redactie wordt aangevoerd door voorzitter, tevens bestuurslid, Sandra Mars en houdt zich bezig met:

 • het realiseren en bevorderen van naamsbekendheid van de NVA
 • het monitoren van en bijdragen aan de presentatie van de NVA website
 • het onderhouden en bevorderen van de contacten met de media
 • het uitbrengen van de Huang Ti minimaal vier maal per jaar