Geschilleninstantie KAB of Tuchtcollege

Zowel de Geschilleninstantie KAB als het College van Toezicht (Tuchtcollege) behandelen alleen schriftelijk ingediende klachten. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Een klacht indienen namens iemand anders kan alleen onder bepaalde voorwaarden.

Soorten klachten
De Geschilleninstantie KAB behandelt over het algemeen klachten over bejegening, communicatie, nota's en bijvoorbeeld verwachtingen over de behandelingsmethode of het resultaat van de behandeling.

Bij het College van Toezicht van de NVA kunt u terecht als u een ernstige klacht over een NVA-acupuncturist heeft. Denkt u hierbij aan letsel, intimidatie, ongewenste handelingen, schending van uw privacy of andere zaken, die u niet in orde acht. Hoe de procedure bij het College van Toezicht verloopt vindt u hieronder.

Sancties
De Geschilleninstantie KAB heeft conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) sinds 01-01-2017 de bevoegdheid aan een klager een schadevergoeding tot € 25.000 toe te kennen.

Het College van Toezicht van de NVA kan een sanctie opleggen aan de acupuncturist en heeft daarvoor een scala aan mogelijkheden, van licht tot zwaar, van waarschuwing tot royement.

Uitspraak
De uitspraak van de Geschilleninstantie KAB is bindend. Dat is wettelijk zo geregeld in de Wkkgz. 

Na een uitspraak van het College van Toezicht kunnen beide partijen binnen vastgestelde termijnen in beroep komen hiertegen bij het College van Beroep van de NVA.

College van Beroep
Het College van Beroep beoordeelt of het College van Toezicht de
reglementen van de NVA correct heeft toegepast en een juiste procedure
heeft gevolgd. De uitspraak van het College van Beroep is bindend. Een
uitspraak van het College van Beroep kan men eventueel nog gebruiken in
een gerechtelijke procedure.