Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist
Informatie voor huisartsen

Informatie voor huisartsen

Steeds meer richtlijnen: acupunctuur effectief bij lage rugpijn en migraine
Onderzoek laat zien dat acupunctuur een effectieve behandelvorm kan zijn voor patiënten met lage rugpijn of migraine. Dit vertaalt zich in een groeiend aantal (westers) medische richtlijnen waarin acupunctuur als effectieve behandeling wordt aangeraden voor chronische lage rugpijn en migraine.

Onderzoeken
Acupunctuur om pijn te bestrijden is effectief in 76 procent van de gevallen.[1] Recente grote meta analyses ondersteunen deze resultaten en laten zien dat een reeks acupunctuursessies een zinvolle behandeloptie is voor patiënten met chronische (lage rug) pijn. [2]
Gemiddeld wordt, afhankelijk van de aard van de klacht/pijn, binnen vier tot zes sessies duidelijk of de behandeling aanslaat. De effecten van de behandelingen houden lang aan, zo schrijft The Journal of Pain dat na een jaar het bereikte effect van de acupunctuurbehandelingen met slechts 15 procent is afgenomen. [3]

Het onafhankelijke onderzoeksinstituut Cochrane schrijft in een review dat de beschikbare onderzoeken lijken uit te wijzen dat acupunctuur in de behandeling van migraine op zijn minst even effectief is als profylactische geneesmiddelen en als zodanig een mogelijke behandeloptie voor migraine patiënten biedt.[4]

Medische richtlijnen
In Nederland wordt acupunctuur voor pijnbestrijding bij lage rugpijn alleen genoemd in de Richtlijn Pijn van de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal geriaters (Verenso).[5] In de Engelstalige medische behandelrichtlijnen daarentegen wordt acupunctuur de afgelopen jaren bijna 1500 keer positief genoemd, voor zowel acute als chronische pijn.[6]

Bij chronische lage rugpijn adviseert het American College of Physicians (ACP) bijvoorbeeld om ‘in eerste instantie een niet-farmacologische behandeling te kiezen met lichaamsbeweging, multidisciplinaire revalidatie, acupunctuur en op mindfulness gebaseerde stressvermindering’.[7]
De North American Spine Society (NASS) raadt aan acupunctuur toe te voegen aan de gebruikelijke zorg voor verbetering van pijn en functie op de korte termijn.[8] De Schotse National Clinical Guideline for the Management of Chronic Pain sluit aan op deze aanbeveling[9] en ook het gerenommeerde Britse National Institute for Health and Care Excellence (NICE) heeft acupunctuur opgenomen in haar richtlijn Chronic pain.[10]

Voor de behandeling van spanningshoofdpijn en migraine met aura waarbij topiramate en propanolol niet aanslaan, adviseert NICE tot tien sessies acupunctuur in 5 tot 8 weken.[11] Cochrane benoemt in haar systematische review dat acupunctuur kan worden beschouwd als een behandeloptie voor patiënten die deze behandeling willen ondergaan.[4]

Bijwerkingen
Acupunctuur kent, in tegenstelling tot sommige andere behandelmethoden, nauwelijks bijwerkingen. Als deze al voorkomen, dan gaat het om blauwe plekken en/of kortdurende vermoeidheid.
Onderzoek laat zien dat na bijna 4,5 miljoen behandelingen 11 serieuze klachten zijn gerapporteerd.[12] Een samenvatting van diverse onderzoeken naar de veiligheid van acupunctuur is te vinden op de website Evidence Based Acupuncture. Hieruit blijkt dat acupunctuur een veilige behandelmethode is, mits uitgevoerd door een goed opgeleide acupuncturist. [13]

Richtlijn KNMG
De Artsenfederatie KNMG staat open voor niet-reguliere behandelingen, mits ze voldoen aan vier randvoorwaarden [14]. Gezien het voorliggende wetenschappelijk onderzoek en de klinische ervaringen met de effectiviteit van acupunctuur bij chronische lage rugklachten of migraine, zonder voorbij te gaan aan regulier geïndiceerde behandelingen, kan een patiënt, in overeenstemming met diens wensen en aangevuld met goede voorlichting, worden gewezen op acupunctuur als een mogelijke en veilige behandeloptie.

Vind een goede acupuncturist
Acupuncturist is een vrij beroep. Om zeker te weten met een goed opgeleide en gekwalificeerde acupuncturist van doen te hebben, is het aan te raden te kiezen voor behandelaars die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging zoals de NVA.
Alle NVA leden hebben een gedegen opleiding tot acupuncturist gevolgd en beschikken ook over een westers medische (basis)opleiding (al dan niet BIG geregistreerd).
Jaarlijks volgen NVA acupuncturisten verplichte nascholingen over acupunctuur en houden zij hun westers medische kennis op peil. Zowel het up-to-date blijven als de kwaliteit van de praktijk(voering) wordt vanuit de beroepsvereniging getoetst. Voorts voldoen NVA leden aan wettelijke verplichtingen zoals de Wkkgz en zijn klacht- en tuchtrecht via de beroepsvereniging en de Stichting Zorggeschil goed geregeld.
Acupunctuur wordt veelal vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

NVA-acupuncturisten vindt u via het gele blok hieronder.