Informatie voor huisartsen

Informatie voor huisartsen

Steeds meer richtlijnen: acupunctuur bij lage rugpijn en migraine effectief

Acupunctuur kan een effectieve behandelvorm zijn voor patiënten met lage rugpijn en migraine, blijkt uit het groeiende aantal medische (westerse) richtlijnen waarin de behandeling wordt aangeraden.
Acupunctuur bij pijnbestrijding is effectief in 76 procent van de gevallen.[1] Gemiddeld wordt binnen twee tot vier sessies duidelijk of de behandeling aanslaat.

Acupunctuur als behandeling bij lage rugpijn en migraine wordt in de richtlijnen doorgaans omschreven als werkzaam.[2] Gemiddeld houden de effecten van behandelingen lang aan. Journal of Pain concludeert een afname in effectiviteit van 15 procent na een jaar.[3]

Afgelopen jaren is acupunctuur bijna 1500 keer positief in Engelstalige behandelrichtlijnen genoemd.[4] In Nederland wordt de behandelmethode bij pijnbestrijding bij lage rugpijn genoemd in de richtlijn van Verenso, de ledenvereniging voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag.[5]

[1]: effectief in 76 procent van de gevallen
[2]: wordt in de richtlijnen doorgaans omschreven als werkzaam
[3]: Journal of Pain concludeert 15 procent afname na een jaar
[4]: 1500 keer positief in Engelstalige behandelrichtlijnen genoemd
[5]: richtlijn van Verenso

Medische richtlijnen
Acupunctuur bij lage rugpijn wordt aangeraden als behandeling voor zowel
acute als chronische pijn. Bij chronische lage rugpijn adviseert het American College of Physicians (ACP) bijvoorbeeld om ‘in eerste instantie een niet-farmacologische behandeling te kiezen met lichaamsbeweging, multidisciplinaire
revalidatie, acupunctuur en op mindfulness gebaseerde stressvermindering’.[6]

De North American Spine Society (NASS) raadt acupunctuur aan als toevoeging van de gebruikelijke zorg voor kortdurende verbetering van pijn en functie.[7] Onder andere ook het Schotse National Clinical Guideline for the Management of chronic pain sluit aan op deze aanbeveling.[8]

Cochrane, een internationaal netwerk in de zorgsector en medisch onderzoek, raadt acupunctuur aan in de richtlijn migraine.[9] "De beschikbare onderzoeken suggereren ook dat acupunctuur op zijn minst even effectief kan zijn als behandeling met profylactische geneesmiddelen. Acupunctuur kan worden beschouwd als een behandelingsoptie voor patiënten die deze behandeling willen ondergaan", schrijft het instituut.

De richtlijn van NICE sluit zich bij deze conclusie aan.[10] Het Britse orgaan adviseert een behandeling tot tien sessies in 5 tot 8 weken als topiramate en propanolol niet aanslaan bij spanningshoofdpijn en migraine met een aura.

[6]: American College of Physicians (ACP)
[7]: North American Spine Society (NASS)
[8]: Schotse National Clinical Guideline for the Management of chronic pain
[9]: richtlijn migraine
[10]: richtlijn van NICE

Werking
Acupunctuur kent, in tegenstelling tot sommige andere behandelmethoden, nauwelijks bijwerkingen.[11] Als deze voorkomen, dan bestaan deze meestal uit blauwe plekken en/of kortdurende vermoeidheid. Onderzoek laat zien dat na bijna 4,5 miljoen behandelingen 11 serieuze klachten zijn gerapporteerd.

[11]: nauwelijks bijwerkingen

Richtlijn KNMG
De KNMG staat open voor niet-reguliere behandelingen, mits ze voldoen aan de onderstaande vier richtlijnen.

   • De arts dient zich te richten naar het best wetenschappelijk
    bewijs, gecombineerd met klinische ervaring en rekening houdend met de
    wensen, verwachtingen en ervaringen van de patiënt;
   • De patiënt dient voor behandeling nadrukkelijk te worden ingelicht;
   • De arts mag niet voorbijgaan aan een geïndiceerde reguliere behandeling;
   • De patiënt mag geen schade oplopen door de niet-reguliere behandeling.

   De acupuncturist
   Acupuncturist is een vrij beroep. Het is daarom aan te raden om te kiezen voor behandelaars die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging. Alle leden van de NVA hebben een volwaardige opleiding tot acupuncturist gevolgd en een Westers medische opleiding (als arts of als therapeut, al dan niet BIG-opgeleid) en volgen jaarlijks verplichte nascholing. Zij voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de Wkkgz. Acupunctuur wordt veelal vergoed vanuit het aanvullende pakket. NVA-acupuncturisten vindt u via het gele blok hieronder.