Moderne toepassingen

Electro-acupunctuur

Steeds meer acupuncturisten maken gebruik van moderne toepassingen. Zo
kan de acupuncturist een stroompje op de naalden zetten. Bij klachten als pijn, incontinentie en depressie kan hiermee het effect versterkt worden.

Laseracupunctuur

Laseracupunctuur is een andere moderne toepassing. Dit wordt vooral toegepast als naalden niet gebruikt kunnen of mogen worden. Soms wordt moderne meetapparatuur gebruikt om uw energiehuishouding in kaart te brengen.