Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Moderne toepassingen

Electro-acupunctuur
De acupuncturist kan gebruik maken van elektro-acupunctuur. Daarbij wordt zwakstroom op de naalden gezet met kleine klemmetjes of via pads op de huid direct op de acupunctuur-punten. Afhankelijk van het gewenste effect zijn dit soms heel hoge frequenties en in een ander geval juist heel lage, of afwisselend. Dat geeft een licht kloppend of een diep trillend gevoel. Bij klachten als pijn, incontinentie en depressie kan hiermee het effect van de naalden versterkt worden.

Laseracupunctuur
Laseracupunctuur is een andere moderne toepassing. Dit wordt vooral toegepast als naalden niet gebruikt kunnen of mogen worden. Soms wordt moderne meetapparatuur gebruikt om uw energiehuishouding in kaart te brengen.