Nascholingscontract afsluiten

Afdeling Nascholing is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de aangeboden nascholing en voor de naleving van de verplichte nascholing van de NVA-leden volgens het Nascholingsreglement. NVA-leden hebben een nascholingsverplichting van 6 vakinhoudelijke dagen en 3 westers medische dagen per 3 jaar.

De NVA accrediteert alleen nascholingsdagen die worden aangeboden door nascholingsinstituten, waarmee de NVA een nascholingscontract heeft afgesloten, of dagen die worden aangeboden door zusterorganisaties van de NVA.
Bovendien dienen te accrediteren nascholingsdagen specifiek gericht te zijn op acupuncturisten.

Accreditatie aanvragen
Wanneer een instituut een nascholingscontract met de NVA heeft, kan zij de door haar te organiseren dagen ter accreditatie aanbieden aan de afdeling Nascholing. Dit betreft zowel vakinhoudelijke als westers medische nascholing. Het instituut ontvangt hiervoor een digitaal aanvraagformulier, dat na volledig te zijn ingevuld per mail aan de NVA wordt gestuurd.

Accreditatiekosten
Aan een accreditatieaanvraag zijn kosten verbonden.
De bedragen voor 2023 zijn voor de aanvraag beoordeling € 53,24 en voor erkenning en publicatie € 132,77 (bedragen excl. BTW).

De goedgekeurde nascholingen worden gepubliceerd in het verenigingsblad de Huang Ti, en op het ledengedeelte van de NVA-website. Voor cursussen die binnen twee jaar opnieuw ongewijzigd worden aangeboden ter accreditatie zijn alleen de kosten van goedkeuring en publicatie verschuldigd.

Indien u een nascholingscontract met de NVA wilt afsluiten, verzoeken wij u een uittreksel van de Kamer van Koophandel of uw statuten als bijlage per mail te sturen aan nva@acupunctuur.nl.

Hieronder vindt u een voorbeeld nascholingscontract, zodat u kunt zien wat de voorwaarden zijn. Tevens beschikbaar een Engelstalig voorbeeld.