Omschrijving dekking

Verzekerden en hoedanigheid:

Verzekerd zijn alle werkzaamheden zoals beschreven in het beroepsprofiel van de NVA waaronder de kruiden, voedingssupplementen*, en alle overige werkzaamheden, die leden van de NVA binnen de 1e lijns gezondheidszorg verrichten, bijvoorbeeld als fysiotherapeut of arts, alsmede homeopathische werkzaamheden, cranio-sacraal therapie, Adem- en Onspanningstherapie - methode van Dixhoorn, alsook docentschap**, inclusief de bedrijfsaansprakelijkheid.

* Importeren/ exporteren buiten Europa van de voedingssupplementen valt onder productaansprakelijkheid. Dit valt buiten deze verzekering.
** Nevenwerkzaamheden binnen Europa naast het beroep zoals op de polis genoemd.

Dekking:

 • Verzekerd bedrag €2.500.000 per schade met een maximum van €5.000.000 per jaar per lid
 • Personenschade: geen eigen risico
 • Zaakschade: eigen risico van €125,-
 • Stagiaires en assistente(s) zijn gratis meeverzekerd.
 • Personeel* kan worden meeverzekerd.
 • Contractduur 12 maanden doorlopend met stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden.
 • Bijzondere voorwaarden: er is alleen dekking voor in Nederland gevestigde leden.
 • Bepaalde kosten ten gevolge van de Wkkgz (m.b.t. geschilleninstantie)

Jaarpremie:

 • Premiebedrag € 62,10**
 • Per meeverzekerd personeelslid € 15,55 extra.

Dekking inlooprisico***

voor leden die elders verzekerd waren:

 • Premiebedrag is eenmalig de jaarpremie.
 • Alleen voor leden die voorafgaand aan deze verzekering elders verzekerd waren.

Aanspraken en omstandigheden die zijn ontstaan in een periode van 5 jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van deze verzekering en in de verzekerde periode aan de VvAA worden gemeld, zijn standaard meeverzekerd. Er wordt geen dekking verleend voor aanspraken en omstandigheden die voor ingangsdatum van de verzekering aan de verzekerde bekend waren of hadden kunnen zijn.

Verzekeringsbewijs:

U ontvangt een certificaat op naam en lidnummer NVA. Dit certificaat geldt als verzekeringsbewijs.

Beëindiging deelname:

Uw deelname aan de collectieve verzekering eindigt:

 • Tegelijk met beëindiging van uw lidmaatschap.
 • Op schriftelijk verzoek, altijd per kalenderjaar.

* Met personeel wordt bedoeld: arts/fysiotherapeut of zorgverlener die aan de vereisten van de NVA voldoet. Gegevens verplicht in te vullen op het aanmeldingsformulier, anders geen dekking.

** alle bedragen zijn exclusief 21% assurantiebelasting.

***Inlooprisico: Schadegevallen die gemeld worden na vervaldatum vorige verzekering worden door de VvAA in behandeling genomen. Was in uw vorige verzekering het uitlooprisico meeverzekerd dan hoeft u geen inlooprisico mee te verzekeren.

Amersfoort, juni 2017

Blog

 • Vruchtbaarheidsproblemen-folder_web

  Acupunctuur bij IVF in het nieuws

  De Volkskrant bracht afgelopen week een bericht over Australisch onderzoek bij IVF. 'Acupunctuur tijdens een IVF-behandeling leidt niet tot meer geboorten', kopt de VK. Niet verwonderlijk, als je bedenkt dat het onderzoek is gedaan bij een relatief kleine groep vrouwen die allen drie standaardbehandelingen rondom de terugplaatsing kregen.

  Lees meer
 • Foto_tan_orgineel

  Leonard Tan

  Ik was onvoldoende tevreden over mijn reguliere handelen als fysiotherapeut en wilde meer. Dat heb ik ruimschoots gekregen. De inspiratie is ...

  Lees meer
 • Acu_en_agp

  De pijnaanvallen kwamen door de medicatie heen

  Pijn is een klacht waarmee veel mensen te maken hebben. Heel vaak gaat het om chronische pijn. Dat is pijn die langer dan drie tot zes maanden aanhoudt.

  Lees meer
 • Ren_mai_4-_poort_van_de_bron

  Poort van De Bron

  ofwel Ren Mai 4 - Guan Yuan

  In deze serie beschrijft acupuncturist Frank Roosen de acupunctuurpunten vanuit hun filosofische achtergrond. Het resultaat is een prachtige verzameling teksten die veel inzicht geven in het groeiproces van de mens.

  Lees meer
 • Kies_uw_acupuncturist_3

  Welke acupuncturist kiest u?

  In een reeks bijdragen nodigt arts en acupuncturist Koos van Kooten u uit wat zelfonderzoek te doen voordat u uw acupuncturist kiest. Immers, een goede klik tussen behandelaar en patiënt kan van belang zijn voor het welslagen van de behandeling. Dit is deel drie van drie.

  Lees meer
 • Avondvierdaagse

  De avondvierdaagse

  Wilt u weten wat u kunt doen met acupressuur? Of hoe heilzaam voeding kan zijn? In deze serie geeft Sandra Mars tips uit de Traditionele Chinese
  Geneeskunde waarmee u alledaagse kleine klachten kunt verlichten.

  Lees meer
 • Sport_en_blessures-folder_web

  Sport en blessures

  Sporten is gezond voor lichaam en geest. Dat weten we inmiddels allemaal. Maar als we te veel of te zwaar trainen, kan het onze gezondheid schaden.

  Lees meer

Blog