Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Onderwijs en Nascholing

De NVA-acupuncturist is HBO-opgeleid en beschikt over een gedegen kennis van zowel Chinese als Westerse geneeskunde. Deze kennis wordt op peil gehouden met verplichte nascholing op zowel medisch als vakinhoudelijk gebied.

Acupunctuuropleiding
Afdeling Onderwijs en Wetenschap stelt de vooropleidingseisen voor het lidmaatschap van de NVA vast. Ook ziet de afdeling toe op de kwaliteit van de acupunctuuropleidingen. Belangrijke leidraad hiervoor is het Beroepsopleidingsprofiel, waarin beschreven is over welke kennis en vaardigheden een acupuncturist moet beschikken. Een geaccrediteerde acupunctuuropleiding biedt minimaal de beschreven training en heeft daarnaast ruimte om eigen accenten te leggen.

Nascholing
Afdeling Nascholing is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de aangeboden nascholing en voor de naleving van de verplichte nascholing van de NVA-leden volgens het Nascholingsreglement.

Beroepsopleidingsprofiel plus bijlagen
Auteursrechtelijk beschermd