Ook in Amerika patiënt dik tevreden

Ook in Amerika patiënt dik tevreden

19/12/2016 geplaatst in Actualiteit

Een Amerikaans tevredenheidsonderzoek onder maar liefst 89.000
acupunctuurpatiënten, behandeld in 2014 en 2015, laat zien dat zij een
bovengemiddelde mate van tevredenheid hebben. Niet alleen zijn zij
opvallend tevreden over de acupunctuurbehandeling maar ook over de
acupuncturist. De resultaten van het onderzoek zijn begin december
gepresenteerd door de American Specialty Health Incorporated (ASH).

De deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd met behulp van een
vragenlijst de algehele kwaliteit van de behandelend acupuncturist te
waarderen op een schaal van 0 tot 10. Bij 80% (2014) en 87% (2015) van
de ondervraagden scoorde de acupuncturist tussen 9 en 10. Vergeleken met
de scores bij andere zorgverleners is dit hoog; daar werd bij 76%
(2014) en 80% (2015) tussen 9 en 10 gehaald.

In de vragenlijst werden ook eventuele bijwerkingen van de
acupunctuurbehandeling bijgehouden. Slechts 13 keer werd een 'niet
ernstige' bijwerking genoteerd. Dat is 0,014 %.

Bijzonder is ook dat 93% van de ondervraagden aangaf dat hun
acupuncturist succesvol was in het verhelpen van hun
gezondheidsklachten. Veel van deze patiënten kampten met hardnekkige
chronische klachten. Een dergelijke mate van tevredenheid is opmerkelijk
voor deze groep. 90% van de ondervraagden zou acupunctuur als
behandeloptie aanbevelen bij familie en vrienden.

Mooi nieuws dus! En nog mooier is dat deze resultaten overeenkomen met
de resultaten van twee Nederlandse patiëntenonderzoeken naar de
tevredenheid over acupunctuur. Deze onderzoeken zijn vorig jaar
uitgevoerd door respectievelijk de NVA en de NPVA (Nederlandse
Patiëntenvereniging voor Acupunctuur). In de drie onderzoeken zien we
gelijke resultaten. Samengevat zijn dat de volgende:

Patiënten zijn dik tevreden.
Acupunctuur geeft nauwelijks of geen bijwerkingen.
Een opvallend hoog percentage van de ondervraagden meldt verbetering van klachten.
Een vierde opmerkelijke overeenkomst is dat de meeste patiënten zich laten behandelen voor pijnklachten.

Wilt u meer lezen?
Hier
vindt u de bespreking van het Amerikaanse onderzoek.
Hier
leest u de resultaten van het onderzoek van de NVA en hier die van de NPVA.