Opvallende wijzigingen 2018

In vergelijking met 2017 zijn er polissen gelijk gebleven in vergoeding, maar aardig wat zorgverzekeraars hebben het bedrag per behandeling, per dag of per jaar naar beneden bijgesteld.

Minder vergoeding
Anderzorg, in 2017 al niet ruimhartig, schrapt de vergoeding in het Jongerenpakket en halveert het bedrag in het pakket Extra.

Avéro vergoedt in het duurste pakket Excellent nog € 850 in plaats van € 1.000.
De Friesland heeft het maximale bedrag per jaar bij alle polissen met een vijfde deel verlaagd. Frieso Compact is van € 500 naar € 200 gegaan. Er is wel een Frieso Compleet toegevoegd met een vergoeding van € 500 per jaar.
IAK verlaagt de dagvergoeding in vier van de vijf polissen van € 50 naar € 40.
Interpolis schrapt opnieuw een vergoeding en in het duurste pakket worden alleen NAAV-artsen vergoed.
In het oerwoud van Menzis-polissen zijn de FNV-pakketten 2, 3 en 4 en Garant 2 en 3 van 80%-vergoeding omgezet naar € 40 per behandeling.
PMA heeft een maximumbedrag per behandeling ingesteld, waar het budget eerst vrij te besteden was.

Positieve uitzondering
Stad Holland heeft in het Uitgebreide en Extra Uitgebreide pakket de vergoeding per behandeling met € 5 verhoogd.

Nieuwe speler en afvallers
Nieuwe speler op de markt is AON Verzekering, met de zorgpakketten onder AON & Fincover. Azivo, De Goudse, Ik-Zorg, Care4Me, Kiemer, Zorg Gemak en Nedasco komen niet meer voor op de lijst.

NB: Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.