Patiëntenenquete 2015

Patiëntenenquete 2015
De resultaten van deze enquete zijn representatief voor onze klantenkring:
505 vragenlijsten werden ingevuld, waarvan 404 (80%) in de leeftijdscategorie 25-64 jaar. De meeste patiënten die bij de acupuncturist komen bevinden zich in deze leeftijdscategorie. Daarna komt de groep 65 jaar en ouder: 88 ingevuld. 398 van de 505 respondenten is vrouw (79%). Ook dit is een goede afspiegeling van de praktijk.

Tevreden klanten voor wat betreft praktijkvoering en hygiëne: 493 mensen hebben het volgende ingevuld:

 • Bereikbaarheid in 90,47% altijd goed, telefonische bereikbaarheid 68% altijd goed en 22,72% meestal goed.
 • Privacy is bij 82,56% altijd goed, bij 16,43% meestal. Twee respondenten geven aan dat er nooit privacy is.
 • 80,53% vindt dat de privacy niet beter kan, 0% vindt dat de dossiers niet privé zijn.
 • Hygiëne in de praktijk vindt 97,16% goed tot zeer goed. 0,20% (1 persoon) geeft aan dat het onvoldoende tot slecht is.
 • Hygiëne van de naalden is bij 96,75% altijd goed, 0,6% geeft een onvoldoende.
  Bloedbanken kunnen dus gerust zijn. Donoren die bij de acupuncturist komen zijn geen risicogroep op basis van de acupunctuurbehandeling.

Er zijn vragen gesteld over het effect van de behandeling bij de
volgende categorieën klachten; men kon meerdere categorieën aangeven:

Gynaecologie: 68 van de 505

 • Overgangsklachten en menstruatieklachten vormen 70,77% van de aangegeven klachten.
 • 60% geeft een 8-10 op een schaal van 1 tot 10 voor effectiviteit van de behandeling; ruim 69% geeft aan dat de klachten sterk zijn verbeterd of zijn verdwenen en 86% vindt dat de acupunctuur daarbij redelijk veel tot zeer veel heeft geholpen.
 • Bijwerkingen: 10 van de 68 (15,38%) respondenten geven aan emotionele bijwerkingen te hebben of vermoeid te zijn na behandeling. Er was geen mogelijkheid aan te geven hoe lang dit aanhield. Een verbeterpunt voor een volgende enquête.
 • 78,7% geeft een totaaloordeel over de behandeling van 8 of hoger op een schaal van 1-10.

Opmerkingen van de respondenten:

 • Jammer dat huisarts niet doorverwijst 
 • Gynaecoloog ziekenhuis was verbaasd over het resultaat
 • Het zou bekender moeten zijn in ziekenhuizen en bij verloskundigen
  hoeveel acupunctuur kan helpen bij klachten in de zwangerschap en bij
  bevallingen.

Hart- en vaatziekten: 17 van de 505

 • Meest behandelde klacht: 47% (8) hoge bloeddruk
 • 70,59% geeft een 8 of hoger aan de effectiviteit van de behandeling.
 •  64,7% geeft aan dat de klachten ruim zijn verbeterd of zijn verdwenen.
 • 1 van de 17 (5,88%) heeft bijwerkingen ondervonden waaronder emotionele problemen en vermoeidheid.
 • 82,3% geeft een totaaloordeel van 8 of hoger. Laagste cijfer is een 6.

Opmerkingen van de respondenten:

 • Behandeling met aandacht
 • Acupunctuur geeft goede ondersteuning bij aangeboren klacht
 • Anders had ik de rest van mijn leven medicatie moeten nemen

  Huidaandoening: 48 van de 505 waarbij 46 de vragen verder invullen

  • Huidaandoening eczeem wordt het vaakst behandeld.
  • 52,17% geeft een effectiviteit aan van 8 of hoger op een schaal van 1-10. 63% geeft aan dat de klachten ruim zijn verbeterd of zijn verdwenen. 89% is van mening dat de behandeling daarbij redelijk veel tot zeer veel heeft geholpen.
  • 5 van de 46 heeft bijwerkingen ondervonden waarvan de meeste deze niet hebben beschreven en 1 aangaf verergering van pijnklachten en vermoeidheid te hebben ervaren.
  • 44 mensen hebben een eindoordeel gegeven, 84% gaf hierbij een score van 8-10

  Opmerkingen van de respondenten: 

  • Deze behandeling zou ik iedereen willen aanraden

  Keel, neus en oren: 63 van de 505

  • Opvallend: de meerderheid kiest voor overige bij definitie welke klachten, maar geeft verder niet aan welke klachten dit betreft.
  • 65% geeft een 8 of hoger aan de effectiviteit van de behandeling, bij 76,2% zijn de klachten verdwenen of ruim verbeterd en 90,4% vindt dat de acupunctuurbehandelingen daarbij redelijk veel tot zeer veel heeft geholpen.
  • 3 van de 63 heeft bijwerkingen ondervonden waaronder emotionele problemen, verergering van pijnklachten en vermoeidheid.
  • 53 van de 63 gaven een totaalscore van 8 – 10, dit is 84%.

  Opmerkingen van de respondenten:

  • Erg enthousiast over deze behandelwijze
  • Er wordt eerlijk, reëel antwoord gegeven op de vraag of acupunctuur helpt

  Luchtwegen en allergieën: 93 van de 505

  • Hooikoorts wordt het vaakst behandelt (63,44%)
  • 69% geeft een effectiviteit aan van 8 of hoger, niemand vindt het totaal niet effectief. 82,8% geeft aan dat de klachten ruim zijn verbeterd of zijn verdwenen, 90,3% is van mening dat de behandelingen daarbij redelijk veel tot zeer veel hebben geholpen.
  • 9 mensen hebben bijwerkingen ervaren, wat in 77% vermoeidheid betrof.
  • 86% geeft een totaaloordeel van 8-10.

  Opmerkingen van de respondenten:

  • Geen inhaler (puffertje) nodig dankzij behandelingen 
  • Meerdere kwalen tegelijkertijd behandeld met succes 
  • Deskundige behandelaar
  • Helpt tegen bijwerkingen medicatie

  Pijnklachten: 293 van de 505, waarvan 291 de vragen verder hebben ingevuld

  • Opvallend: het merendeel van de patiënten wordt behandeld voor pijnklachten.
  • Grootste groep (174) wordt niet verder gedefinieerd, daarna volgen rugpijn, nekpijn en hoofdpijn.
  • 70,8% van deze groep geeft de effectiviteit een 8 of hoger en 77,66% geeft aan dat de klachten ruim zijn verbeterd of zijn verdwenen. Ruim 92% geeft aan dat het redelijk tot zeer zeker is dat acupunctuur daaraan heeft bijgedragen.
  • 28 van de 291 (oorspronkelijk 30 maar 2 geven bij de bijwerkingen aan die niet te hebben gehad) geven aan bijwerkingen te hebben ervaren; bij ruim de helft was dit vermoeidheid, bij een vijfde verergerden de pijnklachten.
  • Totaaloordeel van 86,8% was 8 of hoger, 288 mensen hadden deze vraag ingevuld.

  Opmerkingen van de respondenten:

  • Therapeut is kundig
  • Huisarts verwijst niet door maar schrijft wel zware medicijnen voor
  • Behandelingen houden mij letterlijk op de been
  • Iedere behandeling geeft een ander verrassend resultaat. Of het nu gaat om
   lichamelijke reacties dan wel inzicht in eigen gedrag en functioneren
  • Al 15 jaar 1x per maand tegen reuma en functioneert goed zonder medicatie
  • Het zou vergoed moeten worden in de basisverzekering

  Psychosomatische aandoeningen: 80 van de 505, 79 hebben de vragen verder ingevuld

  • Meer dan de helft (53,16%) wordt behandeld voor burn-out/stress/overspannenheid. Slapeloosheid, angsten en depressies volgen met 30% en 25%.
  • Opvallend is dat de effectiviteit van de behandeling hier gemiddeld iets lager ligt: 49,36% geeft een 8 of hoger. 64,5% geeft aan dat de klacht ruim is verbeterd of verdwenen, 84,8% vindt dat de behandelingen hier redelijk tot zeer aan hebben bijgedragen. 1 persoon geeft aan dat de klacht is verergerd.
  • 13 mensen hebben bijwerkingen ervaren (17,5%), waarbij vermoeidheid het meest werd genoemd. Er wordt ook in 6 gevallen aangegeven dat de bijwerkingen anders waren, maar dit werd niet verder toegelicht.
  • 81% geeft een totaalscore van 8 of hoger.

  Opmerkingen van de respondenten:

  • Ik voel me als mens serieus genomen en gezien 
  • Oorzaak stressfactoren is niet weg, behandeling helpt om er mee om te gaan en de acties die ik moet ondernemen aan te kunnen

  Spijsverteringsklachten: 58 van de 505, waarvan 57 de vragen verder hebben ingevuld

  • Meeste (48,8%) hebben overige klachten ingevuld; uit de specificaties blijken ze behandeld voor verschillende klachten van de darmen als M. Crohn, spastische darm. 33,3% voor constipatie of diarree.
  • 66,66% scoort een 8 of hoger voor de effectiviteit van de behandeling, 75,4% geeft aan dat klachten ruim zijn verbeterd of zijn verdwenen, 91,2% geeft aan dat de behandelingen daar redelijk tot zeer aan hebben bijgedragen.
  • 4 mensen geven aan bijwerkingen te hebben ervaren, emotionele klachten scoren hier 2x zo hoog als vermoeidheid. 3 geven aan ook andere bijwerkingen te hebben gehad: een beetje moe, spierpijn en bij de derde ging het juist beter: minder pijn en druk op maag.
  • Totaaloordeel: 75,4% geeft een 8 of hoger

  Opmerkingen van de respondenten:

  • Prima acupuncturist die zaken goed kan uitleggen en goede adviezen geeft

  Verslavingen: 10 van de 505

  • 7 voor rookverslaving (70%) en 3 voor eetverslaving (30%).
  • 4 scoren voor effectiviteit een 8 of hoger (40%), waarvan 3 een 10 scoren. 3 geven aan dat het totaal niet effectief was. 40% geeft aan dat de klacht ruim verbeterd of verdwenen was, 30% scoort licht verbeterd, 30% niet verbeterd. 50% geeft wel aan dat de behandeling redelijk tot zeer heeft geholpen.
  • 2 mensen geven aan bijwerkingen te hebben ervaren, emotionele klachten en vermoeidheid scoren hier gelijk.
  • Totaaloordeel: 50% scoort een 8 of hoger.

  Opmerkingen van de respondenten:

  • Eetverslaving is moeilijk te behandelen, maar met maandelijkse verblijfsnaaldjes goed onder controle te houden

  Overige klachten: 163 van de 505, waarvan 157 de vragen verder hebben ingevuld

  • Vaker voorkomend: pijngerelateerde klachten (30 = 18,4%), stressgerelateerde klachten (21 = 12,88%), vermoeidheid (20 = 12,26%) en fibromyalgie/reuma (12 = 7,36%). Een aantal klachten valt eigenlijk onder een van de andere categorieën (pijn, stress gerelateerde klachten, overgangsklachten, hoge bloeddruk) maar klachten als diabetes,
   wintertenen, Parkinson en MS staan er ook bij. Er was geen specifieke vraag over neuro-logische klachten. Vermoeidheid werd aangegeven met verscheidene redenen, meestal is er een groter probleem zoals behandelingen tegen kanker. Een aantal keer wordt er geen verdere specificatie van de vermoeidheid gegeven.
  • 64,3% scoorde voor effectiviteit van de behandeling een 8 of hoger, 2 mensen geven
   aan dat het helemaal niet effectief is, 19 scoren een 10. 67,5% geeft aan dat de klacht ruim is verbeterd of is verdwenen, 87,2% geeft hierbij.aan dat het redelijk tot zeer waarschijnlijk is dat de behandelingen hier aan hebben bijgedragen.
  • 13 (8,2%) mensen geven aan last van bijwerkingen te hebben gehad, bij 9 hiervan was de belangrijkste vermoeidheid.
  • 129 van de 155 mensen die deze vraag hebben ingevuld scoren het totaal
   van de behandeling 8 of hoger, dat is 83,2%. 19,35% scoort een 10.

  Opmerkingen van de respondenten:

  • Acupunctuur zou veel meer in de spotlights moeten staan en er zou meer samenwerking moeten zijn met de reguliere geneeskunde.
  •  Acupunctuur is het enige wat mij helpt bij reumaklachten.
  • Acupunctuur is voor mij belangrijk omdat ik vastloop in het reguliere circuit. Ik voel me goed met de acupunctuur. Het is alleen bijna onbetaalbaar geworden sinds de 21% btw.
  •  Tijdens de chemo heb ik mij redelijk goed gevoeld, ik kon zelfs blijven werken.

  Totale plaatje therapeut:

  • 420 van de 439 die de vraag hebben ingevuld, geven een score van 8 of hoger, dit is 95,7%. Dit is 83% als je alle 505 ingevulde enquêtes meerekent. Hierbij geeft 37,36% een 9 en 40,32% zelf een 10! Slechts 3 mensen geven een 5 of lager. 
  • Informatievoorziening en de tarieven scoren hierbij het laagst (rond 77%), kundigheid en bejegening scoren hoger (88-95%).
  • 362 (82,46%) bevelen de acupuncturist zeer waarschijnlijk aan bij anderen. 12,07% doen dit redelijk waarschijnlijk. Bij elkaar zo'n 95%. Bijna de helft komt zelf ook bij deze acupuncturist op aanbeveling van iemand anders. 15% komt wegens het opleidings-niveau, 30% vult anders in, dit wordt niet gespecificeerd.
  • Meeste mensen geven aan dat er goed naar hen geluisterd wordt, dat de therapeut vakbekwaam is, dat ze zich prettig en vertrouwd voelen.

  Conclusie
  Over het algemeen ligt de beoordeling van de behandeling rond het cijfer-gemiddelde 8 (rond 80% per categorie). Alleen bij verslavingen ligt dit lager: 50% scoort een 8 of hoger. Er is niet verder onderzocht waardoor dit komt.

  Er worden niet vaak bijwerkingen gemeld: gemiddeld geeft zo'n 10% per categorie aan bijwerkingen te hebben ervaren. Het hoogst scoorden verslavingen (2 van de 10 = 50%), psychosomatische klachten ( 13 van de 79 = 17,5%) en gynaeco-logische klachten (10 van de 68 = 15,38%). De overige percentages zijn onder de 10%.

  De meest voorkomende bijwerkingen zijn vermoeidheid, emotionele problemen en/of verergering pijnklachten. Vooral vermoeidheid is het vaakst voorkomend.

  Interessante opmerking patiënt:

  • Na behandeling de dag zelf meestal vermoeidheid en soms verergerde pijn, de dag erop verbetering. 
  • Heb vele medische problemen en deze behandelingen houden mij zo goed en
   kwaad als mogelijk op de been,waar ik heeeeeeeel dankbaar voor ben!

  Het zou kunnen dat andere patiënten de bijwerking vermoeidheid ook zo ervaren: op de dag zelf vermoeid, daarna verbetering. Dit zou verklaren waarom wel veel mensen de behandeling positief beoordelen ondanks de bijwerkingen. Bij nader onderzoek zou je hier naar kunnen vragen.

  Patiënten geven vaak aan dat de klacht ruim verbeterd is. 24 mensen van de 505 geven aan dat hun klacht niet is verbeterd, maar dat ze zich wel beter voelen.

  Zeer veel patiënten geven aan dat zij denken dat de behandeling redelijk veel tot zeer veel heeft bijgedragen aan het verhelpen van de klachten. Acupunctuur is een veilige behandelmethode: slechts 1 van de 505 patiënten geeft aan dat de klachten door de behandeling zijn verergerd.

  De bereikbaarheid van de accommodatie/praktijk is goed. De accommodatie/ praktijk is volgens de patiënten telefonisch zeer goed bereikbaar. Over het algemeen is de privacy rondom de behandeling goed. Als de privacy als onvoldoende wordt beschouwd komt dit vooral voor tijdens het omkleden of bij gesprekken. De hygiëne in de accommodatie/praktijk wordt als goed tot zeer goed ervaren. Ook geven patiënten aan dat altijd hygiënisch met de naalden en andere instrumenten wordt omgegaan (96,83%)

  Een heel leuke opmerking van een patiënt:

  Naast het behandelen van de klacht wordt er ook erg goed voor mij
  als persoon gezorgd door middel van dekens en een warme lamp. Het is net een VIP-behandeling.