Patiëntenenquête Kaski 2007

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de NVA heeft KASKI een tevredenheidsonderzoek onder (ex-)patiënten van NVA-therapeuten gehouden.

Hieronder leest u het bijbehorende persbericht met aansluitend de uitkomst van het patiënttevredenheidsonderzoek.

Persbericht
Nijmegen/Amersfoort, 14 maart 2007


Acupuncturist krijgt dikke 8 van patiënt

Nijmegen/Amersfoort - Acupuncturisten krijgen gemiddeld een 8,6 als rapportcijfer van hun patiënten. Dat blijkt uit onderzoek dat deze week is gepubliceerd door het Kaski, het sociaal wetenschappelijk instituut aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het onderzoek vond plaats onder 612 patiënten van Acupuncturisten die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Acupunctuur. De vereniging viert zaterdag 17 maart haar 30-jarig bestaan.

''De belangrijkste reden voor de hoge waardering ligt in de in de succesvolle behandeling'', vertelt onderzoeker Gert de Jong van het Kaski. ''Op de vraag wat ze het meest positieve vonden aan de behandeling door hun acupuncturist, geeft 57% van de respondenten aan dat de klachten zijn verminderd of verholpen. Daarnaast is vermeldenswaardig dat de laagste score nog altijd een 5 is en de hoogste een 10.'' Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is het positieve imago dat acupuncturisten hebben. Het onderzoek belichtte drie aspecten: tijd en aandacht voor patiënten, deskundigheid en informatieverstrekking. ''We zien dat 81% van de respondenten aangeeft zeer tevreden te zijn over de tijd en aandacht die hun behandelaar voor hen had. Over de deskundigheid is 72% zeer tevreden en over de informatieverstrekking 52%. Dat laatste is natuurlijk lager dan de score op tijd en aandacht, maar kan nog steeds als hoog worden gekwalificeerd'', aldus De Jong.
De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur die opdrachtgever was van het onderzoek is zeer opgetogen over de resultaten. ''Vanzelfsprekend zijn we blij met deze uitkomsten. Het bevestigt het beeld dat we al hadden. Patiënten hebben veel waardering voor het werk van onze leden, dat is nu ook cijfermatig nog eens onderbouwd'', zegt NVA voorzitter Harm Elsinga.

Zaterdag 17 maart viert de NVA haar 30-jarig bestaan met een feestelijk jubileumcongres in Ermelo met als thema "Van inspiratie tot integratie". Tijdens het congres zullen de onderzoeksresultaten uitgebreid aan de orde komen.