Pijnstilling door acupunctuur

Brandend, zeurend, prikkend of stekend. Pijn kent vele vormen en kan je leven behoorlijk ontwrichten. Chronische pijn en het onbegrip erover kan patiënten radeloos en depressief maken. Vaak hebben patiënten al van alles gedaan om van te pijn af te komen, maar niets helpt afdoende. Pijn is complex en sterk afhankelijk van de beleving en ervaring van de patiënt: "Pijn is wat de patiënt zegt dat het is en pijn is zo erg als de patiënt zegt dat het is". 

Acute en chronische pijn
Pijn kunnen we verdelen in acute en chronische pijn. Acupunctuur kan in beide gevallen van betekenis zijn. Acute pijn is pijn die korter dan drie tot zes maanden aanwezig is en een directe relatie heeft met weefselschade. Bij acute pijn is er een logisch verband tussen de alarmfunctie (verdere schade van het lichaam tegengaan) van pijn en de oorzaak ervan. Denk aan pijn na een spierscheur of een geknelde zenuw bij rugklachten. Acute pijn is in de meeste gevallen van voorbijgaande aard. Als klachten aanhouden en/of er is geen oorzaak te vinden van de pijn spreken we van chronische pijn. Dit vormt de grootste groep van pijnklachten. Pijnintensiteit kan in perioden wisselen en soms geheel afwezig zijn. In Nederland is het aantal op meer dan twee miljoen geschat.

Uit cijfers van het CBS [1] weten we dat de acupuncturist de meest bezochte alternatieve genezer is en uit onderzoek blijkt ook dat voor chronische pijnklachten de acupuncturist vaak geraadpleegd wordt. Acupunctuur kan net dat beetje extra geven in een multidisciplinaire aanpak bij (chronische) pijn. Hoe? Dat leest u in de folder Chronische pijn [2] uit 2011- Regieraad Kwaliteit van Zorg

Referenties

1. CBS

2. Chronische pijn. Regieraad kwaliteit van zorg. 2011