SOORTEN LIDMAATSCHAP ♣

De NVA kent drie soorten lidmaatschap met specifieke rechten en eisen:

  • Aspirant lidmaatschap                                                     
  • Praktiserend lidmaatschap
  • Buitengewoon lidmaatschap

De contributie wordt jaarlijks in april vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Afhankelijk van de begroting kan indexering plaatsvinden. De contributie 2019 is vastgesteld op:

  • Aspirant lidmaatschap € 80,-
  • Praktiserend lidmaatschap € 495,-
  • Buitengewoon lidmaatschap € 212,-

Tussentijds opzeggen
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan daarom niet tussentijds opgezegd worden. Wel is in een lopend jaar overschrijving mogelijk tussen de verschillende lidmaatschappen.

Starterskorting
Heeft u uw meest recente diploma, nodig voor toelating, onlangs behaald en u gaat een praktijk beginnen, dan komt u in aanmerking voor starterskorting. Het eerste lidmaatschapsjaar bedraagt de korting 50% en het tweede lidmaatschapsjaar 25%. Vanaf het derde jaar wordt de volledige contributie betaald.

Geen dubbele contributiekosten
Bent u lid van een andere beroepsorganisatie en stapt u over naar de NVA, dan betaalt u in het lopende jaar, in plaats van contributie, € 50,- voor administratiekosten.

KAB, ETCMA en WFAS
Leden van de NVA zijn via het lidmaatschap aangesloten bij de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB) en de internationale koepel European TCM Association  (ETCMA). De NVA is tevens aangesloten bij de World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies (WFAS).