Soorten lidmaatschap en contributie

De NVA kent drie soorten lidmaatschap met specifieke rechten:

  • Praktiserend lidmaatschap
  • Aspirant lidmaatschap (voor de acupunctuurstudent)
  • Buitengewoon lidmaatschap (niet-praktiserend)

Ontdek de specifieke rechten van elk lidmaatschap in het menu.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks in april vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Afhankelijk van de begroting kan indexatie plaatsvinden.
Op 7 april 2018 werd de contributie voor 2018 bepaald:

  • Praktiserend lidmaatschap € 495,-
  • Aspirant lidmaatschap € 80,-
  • Buitengewoon lidmaatschap € 212,-

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan daarom niet tussentijds opgezegd worden. Wel is in een lopend jaar overschrijving mogelijk tussen de verschillende lidmaatschappen.

Starterskorting
Praktiserende leden die net zijn afgestudeerd en een praktijk beginnen, krijgen starterskorting. Het eerste lidmaatschapsjaar bedraagt de korting 50% en het tweede lidmaatschapsjaar 25%. Vanaf het derde jaar wordt de volledige contributie betaald.

Geen dubbele contributiekosten
Bent u lid van een andere beroepsorganisatie en stapt u over naar de NVA, dan betaalt u in het lopende jaar in plaats van contributie € 50,- voor administratiekosten.