Verruiming toelating lidmaatschap

Op de ledenvergadering 7 april 2018 zijn de toelatingsvoorwaarden voor het NVA-lidmaatschap verruimd. Deze verruiming betreft de eisen die gesteld worden aan de vooropleiding. U kunt nu ook lid worden met een door CPION erkend MBK diploma van minimaal 40 ECTS. Bovendien is tijdelijk de eis verplichte stage-uren vervallen. Vanaf 1 juni 2018 is inschrijving onder de nieuwe voorwaarden mogelijk. 

Er is een checklist gemaakt waarmee u stap voor stap kunt kijken of u aan de voorwaarden voor het lidmaatschap voldoet. Deze vindt u onderaan deze pagina.

NB: de checklist is op 05-07-2018 gewijzigd aan een aanpassing van het
aantal vereiste stage-uren. Het aantal stage-uren dat u bij de
acupunctuuropleiding gevolgd heeft dient u wel op te geven, maar speelt
geen rol bij aanmeldingen tot 01-06-2020.

Inmiddels zijn de hernieuwde toelatingseisen ook verwerkt in de informatie die u vindt op de pagina Toelatingsvoorwaarden.