Waar kunt u terecht

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken, die eventueel verlengd kan worden met 4 weken.
Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg
kunnen ruimen.

Klachtenfunctionaris NVA
Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat van de NVA. De Klachtenfunctionaris van de NVA zal vervolgens contact met u opnemen. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren en zal trachten met u en zorgverlener tot een oplossing te komen die voor u beiden acceptabel en bevredigend is.

Blijvend niet eens
Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de Klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal deze u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB).

Geschilleninstantie
De Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB) is een
onafhankelijke commissie die uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandelt, onder voorzitterschap van een jurist, conform het Reglement Geschilleninstantie KAB. Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen betaalt u eenmalig € 50 aan de Geschilleninstantie. Als u in het gelijk wordt gesteld kan de zorgaanbieder veroordeeld worden tot betaling van klachtengeld aan u als klager. U kunt als klager worden veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van maximaal € 500. Werkt uw therapeut in loondienst dan worden klachten behandeld door de geschilleninstantie van zijn/haar werkgever.