Wat hoopt u te bereiken?

Wat hoopt u te bereiken?

Een goede gezondheid
In de vorige bijdrage heb ik u uitgenodigd stil te staan bij de vraag wat echt belangrijk voor u is. Hopelijk hebt u daar nu wat meer zicht op. Sommige van de dingen die u hebt opgeschreven, zullen iets in u hebben geraakt. Deze dingen mag u meenemen naar de volgende vraag: Wat hoopt u te bereiken met het bezoeken van een acupuncturist?

Voor veel mensen is een lichamelijke of soms ook psychische klacht de aanleiding om hulp te zoeken. Bijvoorbeeld bij een acupuncturist. Voor veel mensen is het eerste antwoord dat opkomt bij bovenstaande vraag dan ook: Dat mijn klachten verdwijnen!
Nu is het handig dat u al stil hebt gestaan bij de vraag uit deel één van deze reeks: Wat vindt u belangrijk?
Grote kans dat 'geen gezondheidsklachten' daar niet bij staat. En een redelijke kans dat 'een goede gezondheid' er wel bij staat. Als dat zo is, kunt u zich afvragen wat u precies bedoelt met een goede gezondheid.

Zelf stel ik iedereen die bij mij komt de vraag wat hij of zij hoopt te bereiken. Veel mensen willen inderdaad dat hun klacht verdwijnt maar heel veel mensen hebben ook andere wensen, die minstens zoveel kunnen bijdragen aan een goede gezondheid. Veel mensen willen bijvoorbeeld meer evenwicht tussen inspanning en ontspanning of minder in hun hoofd zitten. Of minder geleefd worden door werk of gezin. Meer plezier in hun werk. Of de dingen beter kunnen accepteren zoals ze zijn.

Gelukkiger
Dit zijn allemaal wensen die op het psychologische vlak liggen maar wel degelijk belangrijk zijn. Immers, mensen die minder worden geleefd door de omstandigheden of tegenslagen kunnen overwinnen dan wel accepteren zijn over het algemeen gelukkiger en gezonder dan mensen die dat niet kunnen. Dus voordat u genoegen neemt met enkel het verdwijnen van uw klacht, is het goed te beseffen dat er meer mogelijk is op het gebied van gezondheid. Grote kans dat een acupuncturist daaraan kan bijdragen. Als u echter nog steeds vooral wilt dat uw klacht verdwijnt, is het goed ook dat te beseffen. Het belangrijkste is dat u een antwoord hebt dat klopt voor u. Dat helpt bij het beantwoorden van de volgende vraag: Wat voor acupuncturist spreekt mij aan?

Langzaam komen we in de buurt van een keuze. Voordat u een acupuncturist kiest, kunt u zich afvragen wat voor soort acupuncturist bij u past. Er zijn allerlei soorten acupuncturisten en niet iedereen voelt zich bij elke acupuncturist thuis. Internet is een goede plek om uw oriëntatie te beginnen. Een goed startpunt zijn de websites van de beroepsverenigingen: www.acupunctuur.nl (NVA), www.zhong.nl (Zhong) en www.acupunctuur.com (NAAV).
U kunt ook kijken wat er verschijnt als u in een zoekmachine het woord acupunctuur en uw plaatsnaam intikt, eventueel aangevuld met een woord dat voor u belangrijk is.

Verschillen
Het gaat er niet om dat u al een keuze maakt, u bent zich nog aan het oriënteren. Bekijk een aantal van de websites en verbaas u over de verschillen! Verschillen in sfeer, taalgebruik, soorten acupunctuur (en in hoeveel daarover wordt uitgelegd). Kijk ook eens naar wat de acupuncturisten over zichzelf vertellen. Over wat er voor hen belangrijk is of waarom zij hebben gekozen voor acupunctuur. U zult ontdekken dat sommigen acupunctuur beschouwen als een waardevolle aanvulling op hun werk als fysiotherapeut terwijl anderen zich geheel op acupunctuur richten. Sommigen hebben een meer Chinese benadering, anderen een meer westerse. Sommigen combineren acupunctuur met bijvoorbeeld kruidentherapie, auriculotherapie, massage of qi-gong. Sommigen benadrukken het oosterse, anderen het wetenschappelijke karakter van acupunctuur. De één is meer gericht op een medische benadering, een ander kiest voor een psychologische insteek. Een website kan heel sfeervol zijn of vooral duidelijk. U kunt er blij van worden of bedachtzaam. Of allebei.

Misschien komen, na een avondje surfen, wat websites naar voren die u echt aanspreken. Dan is het tijd voor de derde stap. In de volgende en laatste bijdrage komt deze aan de orde en valt alles samen wat u tot nu toe hebt gedaan;
Welke acupuncturist kiest u?

door Koos van Kooten: www.de-kraanvogel.nl