Stap 1: Acupunctuuropleiding

De ledenvergadering stelt een aantal normen vast waaraan een
verantwoorde acupunctuuropleiding minimaal moet voldoen. Tenminste een
van die normen betreft de Chinese filosofie, waarop de uitoefening van
de acupunctuur gebaseerd behoort te zijn. 

Bij het afronden van de acupunctuuropleiding dient men ook stage te hebben gevolgd. Informatie over de stage-eis vindt u in de rubriek 'lid worden'.

Hier vindt u de NVA-erkende acupunctuuropleidingen.

Vraag:
Heeft u een diploma van een NVA-erkende acupunctuuropleiding, of bent u er op dit moment studerend? 

3 Antwoordkeuzes:

JA - ik heb een NVA-erkend diploma acupunctuuropleiding.

JA - ik studeer nog aan een NVA-erkende acupunctuuropleiding

NEE - ik heb geen diploma acupunctuur dat voldoet aan de voorwaarden van de NVA