Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

KAB-koepel

Steeds meer zorgverzekeraars stellen de eis dat zorgverleners of hun beroepsorganisatie aangesloten zijn bij een koepel. De NVA heeft daarom samen met een aantal andere beroepsorganisaties de Koepel Alternatieve Behandelwijzen opgericht. 

Ieder NVA-lid is lid van de KAB-Koepel. Ten behoeve van de zorgverzekeraars vermeldt de acupuncturist op zijn nota het lidmaatschap van de NVA en van de KAB-koepel.

Van oudsher was de KAB een klachtencommissie voor alternatieve behandelwijzen. Sinds 2017 worden klachten behandeld door geschilleninstanties. De NVA is aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Meer informatie hierover is te vinden onder Klachtenprocedure.