Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

KAB-koepel

Steeds meer zorgverzekeraars stellen de eis dat zorgverleners of hun beroeps-organisatie aangesloten zijn bij een koepel. De NVA heeft daarom samen met een aantal andere beroepsorganisaties de Koepel Alternatieve Behandelwijzen opgericht. 

Ieder NVA-lid is lid van de KAB-Koepel. Ten behoeve van de zorgverzekeraars vermeldt de acupuncturist op zijn nota het lidmaatschap van de NVA en van de KAB-koepel.

Geschilleninstantie KAB
Van oorsprong was de KAB een klachtencommissie. Sinds de invoering van de Wet
Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is de taak van klachtbehandeling ondergebracht bij de Stichting Geschilleninstantie KAB. Informatie hierover vindt u onder Klachtenprocedure.