Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Accreditatie acupunctuuropleiding

Afdeling Onderwijs en Wetenschap stelt de vooropleidingseisen voor het lidmaatschap van de NVA vast. Ook ziet de afdeling toe op de kwaliteit van de acupunctuuropleidingen. Belangrijke leidraad hiervoor is het Beroepsopleidingsprofiel, waarin beschreven is over welke kennis en vaardigheden een acupuncturist moet beschikken. Een geaccrediteerde
acupunctuuropleiding biedt minimaal de beschreven training en heeft daarnaast ruimte om eigen accenten te leggen.

Beroepsopleidingsprofiel plus bijlagen
Auteursrechtelijk beschermd

Indien de acupunctuuropleiding voldoet aan het Beroepsopleidingsprofiel
kan men accreditatie aanvragen bij afdeling Onderwijs en Wetenschap. Na
goedkeuring wordt onderstaand opleidingscontract opgemaakt.