Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Gedragscode

Gedragscode NVA m.b.t. grensoverschrijdend gedrag

Een acupunctuurbehandeling door een NVA-lid, moet plaatsvinden in een veilige en prettige omgeving, voor zowel de therapeut, de patiënt als voor een collega of stagiaire. Geen enkele vorm van grensoverschrijdend-, ongewenst- of ongepast gedrag dan wel machtsmisbruik hoort thuis in deze omgeving, ongeacht of dit verbaal of fysiek is.

De NVA benadrukt dit duidelijk in haar reglementen en beroepscode

Positie van de patiënt

De bij de NVA aangesloten acupuncturisten weten dat er professionele eisen worden gesteld aan een behandelrelatie en worden geacht zich bewust te zijn van de afhankelijkheidsrelatie en de kwetsbare positie van de patiënt. De behandeling vindt meestal plaats in een één op één situatie, waarbij de patiënt fysiek wordt aangeraakt en soms ook op intiem gebied.

Betrokkenheid mag bestaan in professionele zin, voor het betreden van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt is echter geen plaats.

De bij de NVA aangesloten acupuncturist is zich bewust van het effect van fysieke aanraking en het behandelen van acupunctuurpunten waar dan ook op het lichaam. Dit vraagt zorgvuldigheid in de vorm van het geven van uitleg én het vragen van toestemming aan de patiënt. De acupuncturist stelt zich respectvol op ten aanzien van opvattingen en eventuele bezwaren van de patiënt, zodat de patiënt de zorgomgeving als veilig ervaart.

Mogelijk heeft de praktijk van de acupuncturist een vertrouwenspersoon waar de patiënt terecht kan met een klacht. De mogelijkheid bestaat om een klacht tegen een acupuncturist in te dienen via de klachtenprocedure van de NVA. Meer informatie hierover is te vinden op www.acupunctuur.nl.

Positie van de acupuncturist

De één op één behandeling brengt ook de acupuncturist in een kwetsbare positie. Een acupuncturist werkt ten dienste van de patiënt. De acupuncturist dient met respect te worden benaderd. Het maken van ongepaste toespelingen en het betreden van de persoonlijke levenssfeer van de acupuncturist is niet gewenst. De bereikbaarheid en beschikbaarheid  van de acupuncturist wordt door haar/hem zelf bepaald en zo nodig ondubbelzinnig gecommuniceerd met de patiënt.