Acupuncturisten & Cliënten aan het woord tijdens de Week van de acupunctuur 2023

Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Vergoedingenoverzicht

Hieronder vindt u een door de NVA verzameld overzicht van vergoedende zorgverzekeraars 2023. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

De vergoedingen voor alternatieve zorg in 2023 zijn zo te zien nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2022. Er lijken polissen verdwenen, omdat zorgverzekeraars zijn samengegaan of kleinere verzekeraars zijn opgegaan in grotere. Wij adviseren u om zelf goed te kijken in uw polis of de vergoeding voor uw acupunctuurbehandeling veranderd is. 

Hieronder nog het overzicht van vergoedingen in 2022.