Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door het kernbestuur en de voorzitters van de overige vier afdelingen. De bestuursleden zijn:

Harm Elsinga 
voorzitter Kernbestuur (1959)

Na mijn studie fysiotherapie in Amsterdam heb ik verschillende opleidingen en stages acupunctuur gevolgd in Europa en China.

Ik ben eigenaar van drie praktijken fysiotherapie in Amsterdam en een TCM-praktijk in Hilversum. De afgelopen jaren was ik tevens actief als gastdocent aan HBO-instellingen en organisator van cursussen en congressen. Mountainbiken, sportschieten, culinaire en artistieke afleiding houden mij fit. 
Mijn culturele en zakelijke betrokkenheid bij het land China zorgen voor de nodige variatie. Van 2000 tot 2014 ben ik voorzitter van de NVA geweest, een veeleisende taak. In oktober 2016 werd ik voorzitter ad interim vanwege het terugtreden van de gekozen voorzitter Coquita van der Harst (2014-oktober 2016); op 8 april 2017 vond officiële aanstelling door de Ledenvergadering plaats. 
Ik ben trots op onze stabiele en actieve club. Een belangrijke doelstelling van de vereniging is een toenemende toepassing en integratie van TCM in Nederland. 
Persoonlijk blijf ik mij inzetten om acupunctuur, kruiden en tuina namens de NVA zo sterk mogelijk te positioneren bij patiënten, zorgverzekeraars en overheid.

Johanna Biemans  
vicevoorzitter Kernbestuur (1961)

Al tijdens mijn opleiding acupunctuur, zo'n 25 jaar geleden, trof mij de schoonheid en wijsheid van deze Traditionele Geneeswijze.

Sindsdien heb ik de passie om te begrijpen wat er gebeurt bij het prikken met naalden. In het dagelijkse leven werk ik als acupuncturiste, fysiotherapeute en klinisch epidemiologe. Binnen de vereniging sta ik dan ook bekend als degene met de wetenschappelijke kijk. 
In mei 2006 werd ik kaderlid in afdeling PR van de NVA; in 2014 heb ik het initiatief genomen tot de vorming van het Nederlands Kenniscentrum Acupunctuur. Ik vind het belangrijk dat we als beroepsgroep kritisch blijven kijken naar ons eigen kunnen. En moeten vernieuwen waar het nodig is. Op 8 april 2017 maakte ik de overstap naar het Kernbestuur van de NVA, in de functie van vicevoorzitter. Ik ben al enige jaren actief binnen de ETCMA, de Europese koepelorganisatie, waarvan ik eind maart 2018 vicevoorzitter werd.

Gilles Stoop 
penningmeester Kernbestuur (1969)

Sinds ik op mijn 17e wist dat ik acupuncturist wilde worden waren al mijn opleidingen en stages hierop gericht.

Na mijn studie Traditionele Chinese Geneeskunde en gedurende mijn hele loopbaan liep ik meerdere langdurige stages in China. Naast acupuncturist ben ik gediplomeerd herbalist en docent aan acupunctuuropleiding TCMA. 
Samen met mijn vrouw Yuhsin Chung en onze medewerkers werk ik vanuit onze praktijken in Utrecht en Rotterdam-Hoogvliet.
Vanaf 1998 ben ik lid van de NVA. Ik was actief in diverse commissies en in het bestuur als voorzitter van de afdeling PR.
Vanaf april 2018 ben ik penningmeester. Ik zet mij graag in voor een financieel gezonde NVA. Maar ook voor een beroepsvereniging die vernieuwt, acupunctuur goed op de kaart zet, leden bindt en bijdraagt aan de professionaliteit van de acupuncturist. 

Wilma van Maarschalkerweerd  voorzitter afdeling Gedrag en Welzijn (1957)

Na de Academie voor Natuurgenees-kunde studeerde ik acupunctuur en Chinese kruiden.

Vanaf 1997 heb ik met veel plezier als acupuncturist gewerkt. Kers op de nascholingentaart was wel een stage in Qing-Dao, China in 2013. Begin 2016 heb ik om gezondheidsredenen mijn praktijk gesloten. Vanaf 2001 ben ik verbonden aan afdeling Gedrag en Welzijn (G&W), sinds 2004 als voorzitter. Daarnaast was ik jaren lid van de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen en actief in diverse werkgroepen binnen de NVA. Het werkterrein van G&W (reglementen en wetgeving, vraag- en klachtbehandeling, ethische zaken) is niet eenvoudig maar het blijft een uitdaging welzijn en gedrag van de leden en van de NVA in harmonie te houden. Het hebben en handhaven van spelregels is noodzakelijk om de kwaliteit van de beroepsuitoefening en daarmee het welzijn van de patiënt te bevorderen. 

Koos van Kooten 
voorzitter afdeling Onderwijs
en Wetenschap (1965)


In 1993 studeerde ik af als arts en in 1998 als acupuncturist en Chinees kruidengeneeskundige. Sindsdien werk ik in een eigen praktijk in Utrecht.

In mijn werk, dat ik omschrijf als 'acupunctuur met aandacht' ondersteun ik met name mensen in veranderings- en helingsprocessen, dit zonder de lichamelijke en psychische klachten en verschijnselen of de medische achtergrond van deze klachten uit het oog te verliezen. Ik geef nascholing aan acupuncturisten.
Binnen de NVA ben ik sinds 2000 voorzitter van de Nascholingscommissie, vanaf 2017 Afdeling Nascholing. Vanaf 1 januari 2019 ben ik voorzitter van Afdeling Onderwijs & Wetenschap (O&W), waarvan de belangrijkste taken zijn de erkenning en kwaliteitscontrole van acupunctuuropleidingen, het toelatingsbeleid en aanname van leden. 

Barbara Jenner
voorzitter afdeling Nascholing (1970)

In 1987 zette ik voor het eerst voet op Chinese bodem en raakte gefascineerd door het land. Mijn internationale achtergrond heeft ervoor gezorgd dat ik in 1998 afstudeerde als politicoloog International Betrekkingen aan de UvA.

Tijdens de vele bezoeken aan China ben ik in aanraking gekomen met Qi Gong, Tuina massage en de Chinese filosofie. Na mijn studie heb ik voor het FSC-keurmerk voor goed bosbeheer gewerkt en vervolgens vijf jaar met en voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Haarlem. Mijn fascinatie voor Chinese geneeskunde liet me niet meer los zodat ik in 2007 het roer omgooide en Chinese geneeskunde ben gaan studeren, naast mijn werk en twee jonge kinderen. In 2011 ben ik mijn praktijk tuina en acupunctuur gestart in Bloemendaal en later Haarlem.

In december 2018 ben ik overgestapt van de Zhong naar de NVA en al snel actief geworden als kaderlid bij de nascholingsafdeling. Aangezien de positie van voorzitter vrij kwam, ben ik sinds 2022 tevens bestuurslid geworden. In eerste instantie is het de taak van onze afdeling de kwaliteit van geaccrediteerde nascholingen te waarborgen, zodat NVA-leden hun vakkennis op peil kunnen houden en verbeteren. Daarnaast beoordelen we ook verzoeken van leden om uitstel van de nascholingsverplichting wegens zwaarwegende omstandigheden.  Op bestuursniveau is het mijn doel Chinese geneeskunde meer onder de aandacht te brengen, waar ik me de komende periode met veel plezier voor ga inzetten.


Functie voorzitter Afdeling Communciatie-Redactie is momenteel vacant
Voor vragen en suggesties over promotie en communicatie kunt u de NVA bereiken via het secretariaat: nva@acupunctuur.nl