Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door het kernbestuur en de voorzitters van de overige vier afdelingen. De bestuursleden zijn:

Harm Elsinga 
voorzitter Kernbestuur (1959)

Na mijn studie fysiotherapie in Amsterdam heb ik verschillende opleidingen en stages acupunctuur gevolgd in Europa en China.

Ik ben eigenaar van drie praktijken fysiotherapie in Amsterdam en een TCM-praktijk in Hilversum. 
De afgelopen jaren was ik tevens actief als gastdocent aan HBO-instellingen en organisator van cursussen en congressen. Mountainbiken, sportschieten, culinaire en artistieke afleiding houden mij fit. 
Mijn culturele en zakelijke betrokkenheid bij het land China zorgen voor de nodige variatie. Van 2000 tot 2014 ben ik voorzitter van de NVA geweest, een veeleisende taak. In oktober 2016 werd ik voorzitter ad interim vanwege het terugtreden van de gekozen voorzitter Coquita van der Harst (2014-oktober 2016); op 8 april 2017 vond officiële aanstelling door de Ledenvergadering plaats. 
Ik ben trots op onze stabiele en actieve club. Een belangrijke doelstelling van de vereniging is een toenemende toepassing en integratie van TCM in Nederland. 
Persoonlijk blijf ik mij inzetten om acupunctuur, kruiden en tuina namens de NVA zo sterk mogelijk te positioneren bij patiënten, zorgverzekeraars en overheid.

Johanna Biemans  
vicevoorzitter Kernbestuur (1961)

Al tijdens mijn opleiding acupunctuur, zo'n 25 jaar geleden, trof mij de schoonheid en wijsheid van deze Traditionele Geneeswijze.

Sindsdien heb ik de passie om te begrijpen wat er gebeurt bij het prikken met naalden. In het dagelijkse leven werk ik als acupuncturiste, fysiotherapeute en klinisch epidemiologe. Binnen de vereniging sta ik dan ook bekend als degene met de wetenschappelijke kijk. 
In mei 2006 werd ik kaderlid in afdeling PR van de NVA; in 2014 heb ik het initiatief genomen tot de vorming van het Nederlands Kenniscentrum Acupunctuur. Ik vind het belangrijk dat we als beroepsgroep kritisch blijven kijken naar ons eigen kunnen. En moeten vernieuwen waar het nodig is. Op 8 april 2017 maakte ik de overstap naar het Kernbestuur van de NVA, in de functie van vicevoorzitter. Ik ben al enige jaren actief binnen de ETCMA, de Europese koepelorganisatie, waarvan ik eind maart 2018 vicevoorzitter werd.

Joke Bik-Nowee 
secretaris  (1962)

Na de opleiding fysiotherapie ben ik acupunctuur gaan studeren aan de EUTCM.

Tegenwoordig werk ik voornamelijk met Toyohari, Japanse stijl acupunctuur. Daarvoor bezoek ik regelmatig workshops wereldwijd, ook in Japan, hetgeen steeds weer een bijzondere ervaring is. Ik geef tevens les op dit gebied. Voor de NVA heb ik door de jaren heen diverse functies bekleed, in afdeling Gedrag & Welzijn, als afgevaardigde naar de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB) en in het College van Toezicht NVA. Secretaris van het Kernbestuur zijn is een nieuwe uitdaging, die naadloos aansluit op mijn doorlopende betrokkenheid bij de NVA. Ik heb namens de NVA zitting in het bestuur van de KAB-koepel en van de KAB-geschilleninstantie.

Gilles Stoop 
penningmeester Kernbestuur (1969)

Sinds ik op mijn 17e wist dat ik acupuncturist wilde worden waren al mijn opleidingen en stages hierop gericht.

Na mijn studie Traditionele Chinese Geneeskunde en gedurende mijn hele loopbaan liep ik meerdere langdurige stages in China. Naast acupuncturist ben ik gediplomeerd herbalist en docent aan acupunctuuropleiding TCMA. 
Samen met mijn vrouw Yuhsin Chung en onze medewerkers werk ik vanuit onze praktijken in Utrecht en Rotterdam-Hoogvliet.
Vanaf 1998 ben ik lid van de NVA. Ik was actief in diverse commissies en in het bestuur als voorzitter van de afdeling PR.
Vanaf april 2018 ben ik penningmeester. Ik zet mij graag in voor een financieel gezonde NVA. Maar ook voor een beroepsvereniging die vernieuwt, acupunctuur goed op de kaart zet, leden bindt en bijdraagt aan de professionaliteit van de acupuncturist. 

Wilma van Maarschalkerweerd  voorzitter afdeling Gedrag en Welzijn (1957)

Na de Academie voor Natuurgenees-kunde studeerde ik acupunctuur en Chinese kruiden.

Vanaf 1997 heb ik met veel plezier als acupuncturist gewerkt. Kers op de nascholingentaart was wel een stage in Qing-Dao, China in 2013. Begin 2016 heb ik om gezondheidsredenen mijn praktijk gesloten. Vanaf 2001 ben ik verbonden aan afdeling Gedrag en Welzijn (G&W), sinds 2004 als voorzitter. Daarnaast was ik jaren lid van de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen en actief in diverse werkgroepen binnen de NVA. Het werkterrein van G&W (reglementen en wetgeving, vraag- en klachtbehandeling, ethische zaken) is niet eenvoudig maar het blijft een uitdaging welzijn en gedrag van de leden en van de NVA in harmonie te houden. Het hebben en handhaven van spelregels is noodzakelijk om de kwaliteit van de beroepsuitoefening en daarmee het welzijn van de patiënt te bevorderen. 

Joop van de Pol 
voorzitter afdeling Onderwijs en Wetenschap (1950)

Na de studie geneeskunde werkte ik als arts-assistent chirurgie en vervolgens – tot 1995 – in de eerstelijns gezondheidszorg.

Tevens was ik destijds als medisch coördinator werkzaam bij de polikliniek van de acupunctuuropleiding The Anglo-Dutch Institute for Oriental Medicine. Vanaf 1985 werk ik met acupunctuur en vanaf 2001 combineer ik een behandeling vaak met bioresonantie.
Het is al weer 15 jaar geleden dat ik toetrad tot de afdeling Onderwijs en Wetenschap (O&W), waarvan de belangrijkste taken zijn de erkenning van acupunctuuropleidingen, de aanname van leden en de nascholing. Door kaderlid te zijn, wil ik mijn bijdrage leveren om de acupunctuur meer te integreren in de reguliere gezondheidszorg.

Koos van Kooten 
voorzitter afdeling Nascholing (1965)

In 1993 studeerde ik af als arts en in 1998 als acupuncturist en Chinees
kruidengeneeskundige. Sindsdien werk ik in een eigen praktijk in Utrecht.

In mijn werk, dat ik omschrijf als 'acupunctuur met aandacht' ondersteun ik met name mensen in veranderings- en helingsprocessen, dit zonder de lichamelijke en psychische klachten en verschijnselen of de medische achtergrond van deze klachten uit het oog te verliezen. Ik geef nascholing aan acupuncturisten.
Binnen de NVA ben ik sinds 2000 voorzitter van de Nascholingscommissie, begin 2017 is dit Afdeling Nascholing geworden. Onze taak is aangeboden nascholing beoordelen en zo mogelijk accrediteren, zodat NVA-leden dankzij een hoogwaardig
nascholingsaanbod hun vakkennis op peil kunnen houden en kunnen verhogen. Dit betreft zowel vakinhoudelijke als westers medische kennis.
Daarnaast beoordelen wij verzoeken van leden om uitstel of vermindering van de nascholingsverplichting wegens zwaarwegende persoonlijke omstandigheden. 

Sandra Mars  
voorzitter afdeling Communicatie en Redactie (1971)

Na mijn opleiding aan het Nederlands College voor Natuurgeneeskunde ben
ik acupunctuur en Chinese kruiden gaan studeren aan de EUTCM, waar ik in
1998 afstudeerde.

Vanaf die tijd heb ik een drukke praktijk in Naarden, nu naast mijn gezin met drie kinderen. Sinds 2009 ben ik actief bij de NVA, en met de afdeling Communicatie en Redactie verantwoordelijk voor de PR van de NVA. Om het publiek goed te informeren over de mogelijkheden van acupunctuur benutten we verschillende kanalen: traditionele media, zoals het gezondheidskatern van de Telegraaf, publicaties van patiëntenverenigingen, het blog op de NVA-website en gekoppelde posts op social media, folders en overige uitgaven voor gebruik door onze leden. Via het Nederlands Kenniscentrum Acupunctuur brengen wij ook wetenschappelijk onderzoek onder de aandacht van het publiek, de reguliere zorg en onze leden. Vier maal per jaar stelt mijn afdeling het inspirerende ledenmagazine Huang Ti samen met verenigingsnieuws en de ontwikkelingen binnen ons vakgebied en jaarlijks zetten wij onze schouders onder de Week van de Acupunctuur.