Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Wordt je behandeling niet vergoed?

Sommige zorgverzekeraars weigeren jouw acupunctuurbehandeling te vergoeden, terwijl je daar wel recht op hebt vanuit jouw aanvullende verzekering. Mogelijk ontbreekt dan de vermelding 'lid NVA en lid KAB-koepel' op de factuur. Soms eist de zorgverzekeraar dat ook de logo's van NVA en KAB-koepel op de factuur staan. Soms is er ook iets anders aan de hand. Mocht je een dergelijk probleem ondervinden, neem dan contact op met je acupuncturist. 

Wordt je behandeling niet vergoed?