Evidence Based Medicine

Definitie Evidence Based Medicine (EBM)
De officiële definitie van EBM luidt: het expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruikmaken van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een keuze voor de behandeling van een patiënt. Dit alles gegeven de stand van de (medische) wetenschap van dat moment.De praktijk van EBM betekent het integreren van volgende 3 factoren bij klinische besluitvorming.

  1. Ervaring behandelaar
  2. Beste aanwezige bewijs uit onderzoek
  3. Voorkeuren patiënt

EBM in de gezondheidszorg
EBM is de laatste decennia de standaard geworden voor kwalitatief goede zorg. Beleidsmakers en zorgverzekeraars hanteren dit criterium [Zorginstituut Nederland] om te bepalen wat zinvolle en veilige zorg is. In (para)medische beroepen , zoals de verpleegkunde, psychotherapie en fysiotherapie wordt gewerkt vanuit dit Best Practice principe. Complementaire geneeswijzen, zoals de acupunctuur voldoen nog niet aan deze criteria. 3 generaties acupunctuuronderzoek hebben de nodige discussies opgeleverd over het feit of acupunctuur wél of niet Evidence Based is. In verschillende landen over de wereld wordt hier anders naar gekeken. Voor de holistische en vooral praktijkgerichte geneeskunst zoals de TCM is in de tientallen jaren onderzoek geen bevredigende uitkomst voor zowel beleidsmakers als de beroepsgroep zelf gevonden. Het grootste verwijt van de kant van beleidsmakers is het placebo-verwijt: acupunctuur is niet meer dan een goed werkend placebo. Van de kant van TCMérs blijft er een vraagstuk om het passende design te vinden om het complexe karakter van een acupunctuur behandeling te meten. De NVA werkt voortdurend aan criteria om kwaliteit en werken volgens Best Practice te bevorderen.

Kritiek op EBM.
Het evidence based model (geneeskunde op basis van bewijs)heeft niet alleen voorstanders in de gezondheidszorg, maar kent ook vele critici. Een goed overzicht is te lezen op wikipedia: [kritiek EBM]

T. Greenhalgh bespreekt in haar artikel [Evidence Based Medicine: a movement in crisis?] de onbedoelde consequenties van EBM beweging. Zij pleit ervoor het kundige oordeel van de behandelaar niet te onderschatten als het gaat over besluitvorming.

"Without clinical expertise practice risks become tyrannized by external evidence: For even excellent external evidence can be inapplicable to or inappropriate for an individual patient". 

David L. Sackett, W.S. Richardson, W.Rosenberg, R. Brian Hayes.

Lees hier de overwegingen van Yvo Smulders: moet epidemiologisch bewijs de norm zijn? Nee, zegt Yvo Smulders.

Bij navraag, te lezen onder ['de acupuncturist vertelt'] blijken veel acupuncturisten uit frustratie of kritiek op het EBM denken een overstap gemaakt te hebben naar acupunctuur. 

Johanna Biemans MSc,Klinisch Epidemiologe