Dekking en polisvoorwaarden

Dekking

 • Verzekerd bedrag €2.500.000 per schade per lid
 • Maximale uitkering tot een totaalbedrag van €5.000.000 per jaar per collectieve polis
 • Personenschade: geen eigen risico
 • Zaakschade: eigen risico van €125,-
 • Stagiaires en assistente(s) zijn gratis meeverzekerd
 • Personeel* kan worden meeverzekerd
 • Contractduur 12 maanden doorlopend met stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden
 • Bijzondere voorwaarden: er is alleen dekking voor in Nederland gevestigde leden
 • Bepaalde kosten ten gevolge van de Wkkgz (m.b.t. geschilleninstantie)

* Met personeel wordt bedoeld: arts/fysiotherapeut of zorgverlener die
aan de vereisten van de NVA voldoet. Gegevens verplicht in te vullen op
het aanmeldingsformulier, anders geen dekking.

Dekking inlooprisico voor leden die elders verzekerd waren:

 • Premiebedrag is eenmalig de jaarpremie.
 • Alleen voor leden die voorafgaand aan deze verzekering elders verzekerd waren.

Inlooprisico: Schadegevallen die gemeld worden na vervaldatum vorige verzekering worden door de VvAA in behandeling genomen. Was in uw vorige verzekering het uitlooprisico meeverzekerd dan hoeft u geen inlooprisico mee te verzekeren.

Aanspraken en omstandigheden die zijn ontstaan in een periode van 5 jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van deze verzekering en in de verzekerde periode aan de VvAA worden gemeld, zijn standaard meeverzekerd. Er wordt geen dekking verleend voor aanspraken en omstandigheden die voor ingangsdatum van de verzekering aan de verzekerde bekend waren of hadden kunnen zijn.

Terug ♦