Accreditatie nascholingen

De NVA accrediteert alleen nascholingsdagen die worden aangeboden door nascholingsinstituten, waarmee de NVA een nascholingscontract heeft afgesloten, of dagen die worden aangeboden door zusterorganisaties van de NVA. Bovendien dienen te accrediteren nascholingsdagen specifiek gericht te zijn op acupuncturisten.

Accreditatie aanvragen
Wanneer een instituut een nascholingscontract met de NVA heeft, kan zij de door haar te organiseren dagen ter accreditatie aanbieden aan de afdeling Nascholing. Dit betreft zowel vakinhoudelijke als westers medische nascholing. Het instituut ontvangt hiervoor een digitaal aanvraagformulier, dat na volledig te zijn ingevuld per mail aan de NVA wordt gestuurd.

Accreditatiekosten
Aan een accreditatieaanvraag zijn kosten verbonden.
De bedragen voor 2019 zijn voor de aanvraag beoordeling € 53,24 en voor erkenning en publicatie € 132,77 (bedragen excl. BTW).

De goedgekeurde nascholingen worden gepubliceerd in het verenigingsblad de Huang Ti, en op het ledengedeelte van de NVA-website. Voor cursussen die binnen twee jaar opnieuw ongewijzigd worden aangeboden ter accreditatie zijn alleen de kosten van goedkeuring en publicatie verschuldigd.

Individuele accreditatieaanvragen en westers medisch scholing
NVA-leden kunnen buitenlandse cursusdagen en congresdagen op individuele basis aanvragen. Ook deze dagen worden gepubliceerd, zodat overige leden kunnen zien dat deze dagen reeds geaccrediteerd zijn. Voor de verplichte westers medische scholing bestaan enkele afwijkende regels met betrekking tot accreditatie.