Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Accreditatie nascholingen

De NVA accrediteert alleen nascholingsdagen die worden aangeboden door onderwijsinstellingen (OI), waarmee de NVA een nascholingscontract heeft afgesloten, of dagen die worden aangeboden door zusterorganisaties van de NVA. Bovendien dienen te accrediteren nascholingsdagen specifiek gericht te zijn op acupuncturisten.

Accreditatie aanvragen
Wanneer een OI een nascholingscontract met de NVA heeft, kan zij de door haar te organiseren dagen ter accreditatie aanbieden aan de afdeling Nascholing. Dit betreft zowel vakinhoudelijke als westers medische nascholing.

Accreditatiekosten 
Aan een accreditatieaanvraag zijn kosten verbonden. Deze zijn terug te vinden in het voorbeeld Nascholingscontract.

Procedure
De OI vult het aanvraagformulier in (op deze pagina te vinden) en stuurt deze naar het NVA-secretariaat: nva@acupunctuur.nl 
Van het secretariaat ontvangt de OI een bevestiging van ontvangst en de factuur voor de beoordeling van de nascholingsdag/cursus. 

Indien afdeling Nascholing de nascholingsdag/cursus heeft goedgekeurd ontvangt de OI hiervan bericht alsmede een factuur voor betaling van de kosten voor verdere verwerking en publicatie van de nascholingsdag/cursus. Deze bedragen kunnen jaarlijks
worden geïndexeerd.

De goedgekeurde nascholing wordt gepubliceerd op het ledengedeelte van de NVA-website en in het verenigingsblad de Huang Ti. Voor cursussen die binnen twee jaar opnieuw ongewijzigd worden aangeboden ter accreditatie zijn alleen de kosten van goedkeuring en publicatie verschuldigd.

Bij afkeuring van de nascholingsdag/cursus wordt het betaalde bedrag voor de aanvraag niet teruggestort. De voorwaarden voor accreditatie zijn te vinden in het voorbeeld  nascholingscontract.

Individuele accreditatieaanvragen en westers medisch scholing
NVA-leden kunnen buitenlandse cursusdagen en congresdagen op individuele basis aanvragen. Ook deze dagen worden gepubliceerd, zodat overige leden kunnen zien dat deze dagen reeds geaccrediteerd zijn. Voor de verplichte westers medische scholing bestaan enkele afwijkende regels met betrekking tot accreditatie.