Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Meer adressen t.b.v. de cliënt

Adressen klachtenprocedure voor cliënten

Voor klachten over aangesloten acupuncturisten van de NVA kun je, na bemiddeling door de Klachtenfunctionaris van de NVA, in contact gebracht worden met een wettelijk erkende geschilleninstantie.
Zie hiervoor de rubriek Klachtenprocedure.

Zorgbelang Nederland

Informatie over andere klachtmogelijkheden, patiëntenrechten en –organisaties en allerlei adressen kun je opvragen bij de Zorgbelang Nederland.
t: 0900 2437070
i: www.zorgbelang-nederland.nl

Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF)

Informatie voor patiënt/consument en zorgverlener.
t: 030 2970303
e: npcf@npcf.nl
i: www.npcf.nl

Infolijn voor Alternatieve Geneeswijzen

Voor informatie over alternatieve artsen en therapeuten en hun beroepsorganisaties kun je  contact opnemen met het secretariaat van de
Telefonische Informatiedienst (Infolijn) voor Alternatieve Geneeswijzen:
t: 088 242 42 40
e: info@infolijn-ag.nl
i: www.infolijn-ag.nl