♦Bijscholingsaanbod voor toelating

Om toegelaten te kunnen worden met een diploma MBK van 40+ ECTS dient u in de eerste drie jaar van het lidmaatschap een bijscholingsprogramma te volgen om te voldoen aan de NVA-eisen m.b.t. de medische vooropleiding. Dit is naast de verplichte vakinhoudelijke nascholing die voor alle praktiserende leden geldt. Vooralsnog wordt het bijscholingsprogramma alleen aangeboden bij Academie Qing-Bai en TCMA.

Wij adviseren u dringend om u per omgaande op te geven voor het
bijscholings-programma, indien dit voor u van toepassing is. Op deze
manier voorkomt u dat u op een later tijdstip in tijdnood komt of dat de
bijscholing waarvoor u zich wilt opgeven vol zit.


Cursus Code
Intevisie met Betteke Visserman
Academie v Chinese Geneeswijzen Qing-Bai
Docent(en): Betteke Visserman
WM-C Startdatum
Duur
Plaats
25-09-2019
5.0 dagen
Amersfoort
De kracht van plantaardige voeding bij het voorkomen en behandelen van chronische ziekten
TCM Academie Ned.
Docent(en): Jan Martijn Oosterveen
WM-B Startdatum
Duur
Plaats
08-11-2019
1.0 dagen
Utrecht
Somatisch Onbegrepen Klachten (SOLK) bij kinderen
TCM Academie Ned.
Docent(en): Nielske Weggelaar
WM-B Startdatum
Duur
Plaats
29-11-2019
0.5 dagen
Utrecht
De invloed van vasten op de gezondheid
TCM Academie Ned.
Docent(en): Jan Martijn Oosterveen
WM-B Startdatum
Duur
Plaats
29-11-2019
0.5 dagen
Utrecht
Long aandoeningen (Westers medisch)
Academie v Chinese Geneeswijzen Qing-Bai
Docent(en): Liong Kie Ko
WM-B Startdatum
Duur
Plaats
30-11-2019
1.0 dagen
Amersfoort
Depressie, bipolariteit, suicide
TCM Academie Ned.
Docent(en): Duuk Sierink
WM-B Startdatum
Duur
Plaats
13-12-2019
1.0 dagen
Utrecht
Sporten op het randje en erover; de meest voorkomende sportblessures en hun behandeling
TCM Academie Ned.
Docent(en): Frank van Hellemondt, Robbart van Linschoten
WM-B Startdatum
Duur
Plaats
13-12-2019
1.0 dagen
Utrecht
Benadering van alledaagse klachten: koorts zonder focus (Westers medisch)
Academie v Chinese Geneeswijzen Qing-Bai
Docent(en): Rolf Eussen
WM-B Startdatum
Duur
Plaats
18-01-2020
1.0 dagen
Amersfoort
Benadering van alledaagse klachten: gewichtsveranderingen (Westers medisch)
Academie v Chinese Geneeswijzen Qing-Bai
Docent(en): Rolf Eussen
WM-B Startdatum
Duur
Plaats
22-02-2020
1.0 dagen
Amersfoort
Buikklachten, Pluis of niet pluis? (Westers medisch)
Academie v Chinese Geneeswijzen Qing-Bai
Docent(en): Liong Kie Ko
WM-B Startdatum
Duur
Plaats
25-04-2020
1.0 dagen
Amersfoort