♦Bijscholingsaanbod voor toelating

Om toegelaten te kunnen worden met een diploma MBK van 40+ ECTS dient u in de eerste drie jaar van het lidmaatschap een bijscholingsprogramma te volgen om te voldoen aan de NVA-eisen m.b.t. de medische vooropleiding. Dit is naast de verplichte vakinhoudelijke nascholing die voor alle praktiserende leden geldt. Vooralsnog wordt het bijscholingsprogramma alleen aangeboden bij Academie Qing-Bai en TCMA.

Wij adviseren u dringend om u per omgaande op te geven voor het
bijscholings-programma, indien dit voor u van toepassing is. Op deze
manier voorkomt u dat u op een later tijdstip in tijdnood komt of dat de
bijscholing waarvoor u zich wilt opgeven vol zit.


Cursus Code
Intevisie met Betteke Visserman
Academie v Chinese Geneeswijzen Qing-Bai
Docent(en): Betteke Visserman
WM-C Startdatum
Duur
Plaats
25-09-2019
5.0 dagen
Amersfoort
Intervisie
TCM Academie Ned.
Docent(en): W. Bakers,T. Bos, K.van Duijn, M.Pfeiffer
WM-C Startdatum
Duur
Plaats
24-01-2020
3.0 dagen
Utrecht
Benadering van alledaagse klachten: gewichtsveranderingen (Westers medisch)
Academie v Chinese Geneeswijzen Qing-Bai
Docent(en): Rolf Eussen
WM-B Startdatum
Duur
Plaats
22-02-2020
1.0 dagen
Amersfoort
Therapeutische Vorming & Communicatie
Academie v Chinese Geneeswijzen Qing-Bai
Docent(en): Linda van der Zouw
WM-C Startdatum
Duur
Plaats
14-03-2020
5.0 dagen
Amersfoort
Buikklachten, Pluis of niet pluis? (Westers medisch)
Academie v Chinese Geneeswijzen Qing-Bai
Docent(en): Liong Kie Ko
WM-B Startdatum
Duur
Plaats
25-04-2020
1.0 dagen
Amersfoort
Hart- en vaatziekten (Westers medisch)
Academie v Chinese Geneeswijzen Qing-Bai
Docent(en): Liong Kie Ko
WM-B Startdatum
Duur
Plaats
23-05-2020
1.0 dagen
Amersfoort
Neurologische aandoeningen (Westers medisch)
Academie v Chinese Geneeswijzen Qing-Bai
Docent(en): Liong Kie Ko
WM-B Startdatum
Duur
Plaats
20-06-2020
1.0 dagen
Amersfoort
Marketing in 1 dag
Academie v Chinese Geneeswijzen Qing-Bai
Docent(en): Melanie Peters
WM-C Startdatum
Duur
Plaats
12-09-2020
1.0 dagen
Amersfoort