Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist
Monty Kraayeveld penning

Monty Kraayeveld penning

Monty Kraayeveld
Jurist en levensgenieter 1945-2015

Hij was als jurist in 1977 betrokken bij de oprichting en vormgeving van de NVA.
De vereniging van nu dankt haar stabiliteit deels aan zijn inspanningen, die hij volledig belangeloos deed. Hij schreef de statuten en reglementen en bestierde later vele jaren het College van Toezicht. Zijn aanpak was niet zozeer gericht op bestraffing als wel op het stimuleren van bewustwording en het creëren van een nieuwe kans. Zijn betrokkenheid bij de NVA was groot. Uiteindelijk heeft hij geen afscheid van de NVA hoeven nemen;  ten tijde van zijn plotselinge overlijden in 2015 was hij nog voorzitter van het College van Toezicht.

Penning, blijvend aandenken
De Monty Kraayeveld Penning is na zijn overlijden bedacht om hem te eren en blijvend te herdenken. Monty Kraayeveld heeft bijzonder veel betekend voor onze vereniging. Deze onderscheiding kan door het bestuur worden uitgereikt aan personen (leden en niet-leden) die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de acupunctuur in het algemeen, in Nederland of daarbuiten.

Eerste Monty Kraayeveld Penning uitgereikt in 2019
Tijdens de Ledenvergadering van 13 april 2019 ontving medisch socioloog Cor Aakster uit handen van de voorzitter de Monty Kraayeveld Penning voor 20 jaar werk voor de NVA. Zijn vele verdiensten voor de NVA, de acupunctuur en het overige CAM-veld werden in een bijbehorende kaart en in de toespraak genoemd.

Uitreiking Monty Kraayeveld Penning 2021
Prof. dr. René van der Paardt, fiscaal jurist, ontving de Monty Kraayeveld Penning tijdens de Ledenvergadering van 10 april 2021, voor zijn jarenlange betrokkenheid bij de strijd om btw-vrijstelling voor onze beroepsgroep. In vele overleggen bracht hij zijn nationale en internationale kennis samen met de input van de NVA om tot een effectieve strategie te komen.