Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Donateurschap

Als donateur ontvang je viermaal per jaar het ledenmagazine Huang Ti.
Verenigingsnieuws, scholing en vakinhoudelijke artikelen over acupunctuur, kruiden, Tai-Qi en Qi-Gong, en verdieping zijn verpakt in een fullcolor blad.

Kosten 2024:
donateurschap € 64,00 per jaar
Voor oud NVA-leden € 37,00 per jaar

Donateurschap Donateurschap