Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Donateurschap

Als donateur ontvangt u vier maal per jaar het ledenmagazine Huang Ti.
Verenigingsnieuws, scholing en vakinhoudelijke artikelen over acupunctuur, kruiden, Tai-Qi en Qi-Gong, en verdieping zijn verpakt in een fullcolor blad.

Kosten 2023:
donateurschap € 62,00 per jaar
Voor oud NVA-leden € 36,00 per jaar

Donateurschap