Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Acupuncturist volgens Beroepsprofiel

Acupuncturist is degene die beroepsmatig mensen met lichamelijke en/of psychische klachten behandelt door middel van (een combinatie van) naaldtechnieken, moxatechnieken, cupping en specifieke massagetechnieken.

De acupunctuurbehandeling kan vanuit geassocieerde disciplines worden ondersteund met oefentherapie, fytotherapie (kruiden), Tui-Na, meditatie en adviezen aangaande eet- en leefpatronen.

Het Beroepsprofiel werd in 1995 in opdracht van het Kernbestuur van de NVA ontwikkeld door de Commissie de Wit. Deze is daarbij uitgegaan van een door het Instituut voor Leerplanontwikkeling SLO ontwikkeld modelprofiel. In 2011 is een tekstuele aanpassing doorgevoerd in verband met gewijzigde maatschappelijke terminologie. Het Beroepsprofiel vormt met de Statuten en Reglementen een belangrijke leidraad voor de kwaliteit van de NVA acupuncturist.

Het NVA-Beroepsprofiel is auteursrechtelijk beschermd.