Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Wettelijke zaken

Iedere zorgverlener is gehouden aan wettelijke regels. Dat is niet altijd eenvoudige kost. De NVA ondersteunt haar leden door informatie over wetten en regelgeving te volgen en te delen via het ledenportaal en de Huang Ti. Daarbij kunnen de acupuncturisten gebruik maken van instructies, teksten en voorbeeldformulieren. Met anonieme verhalen en voorbeelden uit de praktijk blijft taaie wettelijke informatie vaak beter hangen.

Reglementen
De reglementen van de NVA hangen uiteraard nauw samen met de bestaande wet- en regelgeving. In geval van klachten is dat de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Bij de verplichte praktijkvisitaties en afspraken in de praktijk speelt de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) een belangrijke rol. Uiteraard dienen acupuncturisten zich te houden aan de privacywet AVG.

De NVA en de wet
Ook de NVA dient zich als beroepsvereniging aan de wet te houden, bijvoorbeeld aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verwijzen daarvoor graag naar ons Privacybeleid/verklaring in de footer.