Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Missie en visie

MISSIE

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur staat voor:

 1. Belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering en -bewaking van de leden, ten behoeve van de gezondheid en het welzijn van de patiënt. Wij behouden en versterken de professionaliteit van onze beroepsgroep door actief toezicht op en bevordering van kwaliteit en betrouwbaarheid van de beroepsuitoefening door acupuncturisten. 
 2. Erkenning, kennis en bekendheid van acupunctuur als geneeswijze.

VISIE

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur gaat voor:

 1. Als toonaangevende en grootste beroepsvereniging de hoogste kwaliteits-
  standaard van acupuncturisten in Nederland bewaken en versterken,
  ten behoeve van betrouwbare en professionele zorg voor de patiënt.
 2. Acupunctuur als professionele geneeswijze met een eigen holistische identiteit blijvend een zichtbare plaats binnen de gezondheidszorg bezorgen.
 3. Actieve profilering van acupunctuur gericht op publiek, zorgverleners,
  de media en de politiek.
 4. Actief onderhouden, verstevigen, en opbouwen van netwerk, verbinding, samenwerking en contacten met:
  a. Zorgverzekeraars
  b. Zorgverleners en verenigingen van zorgverleners in de reguliere
      gezondheidszorg
  c. Zorgverleners en verenigingen in de Complementary and Alternative 
      Medicine (CAM) in binnen- en buitenland
  d. Patiëntenverenigingen
  e. Zusterverenigingen en koepelorganisaties voor acupunctuur in binnen-
      en buitenland.
 5. Wetenschappelijk onderzoek naar de werking en de werkzaamheid van acupunctuur ondersteunen en stimuleren, ten behoeve van vergroting van kennis en bekendheid van acupunctuur als professionele geneeswijze.

NVA-Bestuur

december 2018