Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Acupressuur

Acupressuur werkt volgens dezelfde principes als de klassieke acupunctuur. Het verschil is dat er geen naalden worden gebruikt.

Hoe werkt acupressuur?
Tijdens de acupressuur behandeling stimuleert de acupuncturist de acupunctuurpunten met zijn duimen, vingers of handpalmen. Het lijkt een beetje op een massage maar is toch anders. Er wordt een lichte druk uitgeoefend op de punten, meestal in kleine draaiende bewegingen. Hoe lang en diep de acupunctuurpunten worden gestimuleerd, is afhankelijk van jouw klachten. Belangrijk daarbij is dat jij geen pijn voelt. Mocht dat wel het geval zijn, geef dat dan altijd meteen aan.

Wanneer acupressuur?

Acupressuur kan worden toegepast bij alle klachten waarvoor je naar een acupuncturist gaat. Vaak wordt voor acupressuur gekozen als naalden niet kunnen of mogen worden gebruikt.

Acupressuur bij kinderen

Omdat er geen naalden aan te pas komen, kan acupressuur een geschikte behandelmethode zijn voor (jonge) kinderen. Zij vinden naalden vaak een beetje eng. Een ander voordeel van acupressuur bij kinderen is dat ze meestal niet op de behandeltafel hoeven te liggen maar gewoon op schoot kunnen blijven zitten terwijl de acupuncturist de behandeling toepast.